Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Povýšení na andělaÚvodník: Nedosažitelným

Článek:

 

Nezapírej, ty bys dávno měla
opustit tu zdejší tvrdou zem,
pro kterou jsi příliš, příliš skvělá.
Proto povýším tě na anděla,
abys byla nedostižná všem,
kdo tě toužili mít ve své moci,
aby těm, kdo směšně nevysocí
jsou, tys mohla zůstat trpkým snem.

Nezapírej, není zvykem zcela,
aby nadpozemská bohyně
po zemi se krokem procházela.
Když jsi táhla s krásou proti mně,
byla jsi až nestydatě smělá,
proto povýším tě na anděla...
Mnou když pohrdáš, pak co by ne?
Rovnou zapomeň i na jiné.

ZDroj fotografie: www.zena-in.cz25.05.2006 - Aleš Misař