Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Ta, kterou jsem se nestalaÚvodník: "Jakož i my odpouštíme..."
Co je odpuštění? Je to slib? Slibuji, že si nebudu pamatovat, co si pamatuji? Že mě nebude bolet, co mě bolí?

Článek:

V životě každého člověka jednou přijde chvíle, kdy se musí rozhodnout o svém budoucím životě, popřípadě o životě druhých, jemu blízkých lidí. Okamžik, od kterého se odvíjí další naše osudy i našich bližních a který nelze vzít zpět.

Mnohdy nás potom napadá, co by se stalo, kdybychom to udělali jinak. Vždy existuje nějaké odlišné řešení, druhá volba. Jak by se naše životy odvíjely, kdybychom si vybrali druhý způsob?

To je hrubý nástin tématu knihy švédské novinářky Majgull Axelssonové. Jedná se o příběh Mary Marie Sundinové a její nutnosti volby. Právě ona nelehká volba ve vypjatém životním okamžiku rozhodne o tom, kým se hlavní hrdinka stane…

Vše se odehrává v současném světě, v kulisách vysoké politiky, ale i drsného světa vězení, obchodu s bílým masem a prostituce. Přesto se v krajinách fantazie spřádají dva možné osudy odvíjející se právě od osudného okamžiku rozhodnutí.

Jedná se o příběh o nesmírné touze po lásce a sounáležitosti, o vině, milosrdenství a odpuštění. Podtitul knihy zní: „Jakož i my odpouštíme…“ – toto heslo prolíná téměř celou knihou, cítíme jej ze slov a chování hrdinů, neboť každý z nich touží po odpuštění a po schopnosti odpustit.

Autorka knihu napsala velmi srozumitelným stylem jazyka, leč vyžaduje větší pozornost. Střídá zde minulost s přítomností a vše navíc proplétá dvěma osudy jedné ženy.

Tento román vyšel poprvé v roce 2004 a okamžitě byl navržen na prestižní Cenu Severské rady za literaturu. Inspiraci prý k němu poskytl Samuel Tailor Coleridge svou básní Píseň o starém námořníkovi.

Autorkou knihy je původním povoláním novinářka a reportérka Majgull Axelssonová (1947). Ve své tvorbě se zaměřila na problémy slabých a bezmocných, na zneužívané děti a dětskou prostituci v zemích třetího světa.

Od poloviny 90. let píše romány, jejichž témata rovněž vyrůstají ze střetu bohatého a chudého světa, dvojí morálky a zneužívání moci.

Zatím největší úspěch jí přinesl magicko-realistický román Dubnová čarodějka (1997, česky 2001), který byl přeložen do 20 jazyků a oceněn jednou z nejprestižnějších švédských cen Augustovou cenou.

Román "Ta, kterou jsem se nestala" vydalo nakladatelství METAFORA.
A mně nezbývá, než jej vřele doporučit.

Zdroj fotografie: www.metafora.cz09.06.2006 - Kateřina Švagrová