Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Početí odloženo na neurčitoÚvodník: Dítě již pro mladé ženy není první „metou“ dospělého života. Rodinný život se podrobuje taktovce profesní vytíženosti a první potomci přichází na svět až ve zralejším věku. Může za to špatné ekonomické zázemí, či snad emancipační trendy? Pomohlo by zlepšení životní úrovně k upřednostnění rodinného života před kariérou?

Článek: Doby, kdy se kolem vesnické matinky proháněl houf dětí, jsou již dávnou minulostí. Ve městech si přes deset dětí pořídil opravdu jen málokterý pár. Dvě, možná tři děti, to byl ještě nedávno standart klasické rodiny. Dnes však na jednu ženu připadá pouze jedno dítě (respektive 1,17 dítěte). Porodnost začala klesat v roce 1995 a statistiky tehdy výhružně uváděly, že se rodí ještě méně dětí, nežli za druhé světové války.

Od dob režimního útlaku se mnoho změnilo – demokracie a EU nám umožňuje dělat cokoli v mezích zákona, kamkoliv vycestovat, ať již za prací, nebo jen na dovolenou. Mladí lidé jsou celkově spokojenější. Nemají sice mnoho jistot, ale mají ostřejší lokty a odvahu prát se za sebeprosazení. Sociální dávky určené pro novopečené maminky vskutku neoplývají horentními sumami, ale oproti minulosti jsou vstřícnější. Přesto porodnost klesá a mnoho páru otálí s početím dítěte až na hranu věku, doporučovaného jako ideální pro první porod (ten je samozřejmě individuální, ale většinou se nalézá mezi 23 – 28 rokem).

Mnoho lidí dává odsouvání rodičovství za vinu státu a malé péči, kterou maminkám věnuje. Ve světovém kontextu však dojdeme k jinému závěru – se stále vyšší životní úrovní klesá porodnost a zároveň stoupá věk prvorodiček. Chudé země mají dětí přes příliš a bohužel se jich také velké procento nedožije zralého věku. Bohatší země se potýkají s nízkou porodností. Rozvoj sebou nese i dostupnou ochranu proti početí a dobrou informovanost, mladé páry si nejdříve chtějí řádně užít svého života, než ho zasvětí potomkům. Ekonomická situace se tak stává nadřazenou rodině.

Dle poslance a doktora Zvěřiny se mnoho lidí upíná k představě, že kvůli nynější špatné sociální situaci stoupá i počet potratů, neboť matky nechtějí přivést dítě do nezajištěného prostředí. Tento mýtus pan doktor vyvrací, podle statistik klesl oproti roku 1989 počet potratů na jednu čtvrtinu tehdejšího stavu. Vynutit porody zákazem potratů, jak někteří prosazují, je tedy naprostý nesmysl jak z hlediska morálního, tak ekonomického. Oddalování rodičovské úlohy je v zemích s lepší životní úrovní běžným jevem. Jak ale zajistit návrat ke klasickým rodinným hodnotám nikdo pořádně neví. Stavba levných bytů a lepší péče o maminky určitě v tomto boji pomůže, ale těch, kdo chtějí budovat kariéru, se beztak v jejich rozhodování příliš nedotkne…

Zdroj fotografií: http://www.mistecko.net /pictures, www.geneticka-ambulance.cz/ img/dite.jpg27.06.2006 - Michaela Wilhelmová