Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Okřídlený faraonÚvodník: Kniha plná mystiky a magie starého Egypta I. dynastie. Možná bychom mohli říci, že se jedná o příběh podobající se fantasy. To by ovšem nemohl čerpat i z autorčiných pokusů s inkarnací, hypnózou a podobnými praktikami, které nám umožňují poznat naše předchozí životy.

Článek:

Příběh svého vlastního života vypráví dcera faraonova, Secheta. Již od počátku se zde odvíjí souboj světla a tmy. Prolíná životem Sechety a jejím okolím. Hned v útlém dětství vyplývá najevo, že faraonova dcera je obdařena mystickými schopnostmi. Rozhodnou za ni, že se podrobí kněžskému studiu v chrámu, kde se bude podrobovat mystickým a duchovním rituálům.
Mezitím však Secheta popisuje všední život na faraonském dvoře z pohledu dítěte. Všemi příběhy prolíná duch porozumění a spravedlnosti. Popisuje příběhy, kdy její otec soudil stěžovatele, jak dospěl k rozsudku. Nebo naopak jak odsoudil Sechetino chování, když zbičovala malého chlapce, který ji nechtěl pustit do lvince, aby se nezpronevěřil příkazu faraona.
Ještě dlouho před nástupem Sechety do chrámu ji na studium připravoval kněz Nejsejre. Učil ji, aby si pamatovala své sny. Později ji posílal ve snech do různých zemí a Secheta mu ráno musela vylíčit, co všechno ve svých snech „prožila“. Když Sechetin otec odjel bojovat, aby chránil zemi, stala se v paláci tou první, která se setkala s duchem svého padlého otce. I když pro otce truchlila, uklidňovali ji vědomí, že se mohou v jejích snech stýkat každý den.
Celou knihu prolínají moudra o životě a smrti. Učí nás se smrti nebát a brát ji jako součást života. S tím, že ta kratičká chvíle zde na Zemi je pouze zastávkou v tvorbě naší duše. V tomto příběhu vládne zcela naprostá víra v reinkarnaci (znovuzrození). A právě tento úkol dostává Secheta v chrámu kněží, kde se za ní na dlouhou dobu zavřou brány. Má přinášet Světlo a víru truchlícím a nevěřícím. Ovšem nikoliv stylem náboženství, které vznikne až za několik tisíc let, ale důkazem v mysli samotného člověka.
Po absolvování mystických zkoušek plných nebezpečných nástrah se stává faraonem společně se svým bratrem. Nikoliv však její bratr, ale Secheta je Okřídlený faraon – královna a velekněžka v jedné osobě. Svůj životní příběh vypráví až do svých posledních dnů. Vlastně ještě o trochu dál, kdy svoji zemi a lid pozoruje jako my, čtenáři vyprávění Sechety ve svých myslích.

I když byla kniha poprvé vydána v roce 1937 a mohla by tedy zavánět archaismem, neztrácí nic z bohatosti a aktuálnosti svého sdělení. Čtenář, který se zajímá o život po životě, mystiku a životní moudra tisíců lidských pokolení s touto knihou musí být spokojen.

Autor: Joan Grandtová
Vydalo: nakladatelství Metafora
Zdroj fotografie: www.metafora.cz21.07.2006 - Radek Dolanský