Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - ŠansoniérkaÚvodník: Ptal jsem se, co vězí za zpěvem té, která mnoho let už sestupuje stej nou cestou barových schůdků uhranout posluchače mezi jejich štěbet a popíjení.

Článek: Šiky vrásek na pochodu obklíčily úsměv,
rozvraskalá broskev
ukotvená do matečných hornin smutku
- neustává - třetí míza vhání rapsódie
do výhonku zakouřených úst
a slova od kořenů hořká,
svědci její duše, proskakují
obručemi tabáku a zavěšují slzy
do hustého vzduchu v baru.

Zpívá, srdcem nabodnutá
jako Wildův slavík na trn,
o který si dřív už potrhala přízeň lásky -
v zamlženém hrdle hnízdí její osud.
Nešťastní i šťastní,
pro vás v krásné sebetrýzni
trylkuje svůj bolestivě živý pramen.
Nastavte své uši, nepřeje si víc.
A na ztišení žízně trochu záplat potlesku.


16.09.2006 - Aleš Misař