Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Co tají svobodní zednáři?Úvodník: Jsou vybraným klubem intelektuálů nebo spolkem výstředních mystiků odvrácených od reality? Nebo dokonce společenstvím usilujícím o svržení vlád?

Článek:


Nahlédnout pod roušku poměrně mlčenlivého a tím tajuplného společenství pomůže knížka Svobodní zednáři. Autor T. Dedopulos nás seznamuje s historií zednářů, původně spjatých s kamenickými bratrstvy, jež kdysi budovala Šalamounův chrám, později středověké katedrály. Už tehdy museli znát stavební postupy, domluvit se spolu. Ústně si předávali duchovní bohatství, měli různé výsady a tím se pasovali do vyvolené společnosti. Posléze se kamenická bratrstva přeměnila ve svobodné zednáře, jejichž základním rysem se stala esoterika. Uzavřenost spolu s nadužíváním mystiky vytvářela tajemství, časem se společnost začala obávat neproniknutelného, a to už byl jen krůček k zákazům a persekucím.

Novodobé dějiny SZ se začaly psát na počátku 18. století v Anglii. Do řádu vstupovali i lidé nespjatí se stavbou a protože lóže měly i charitativní charakter, štědří šlechtici byli tudíž vítaní. Přestože zednáři měli nepopiratelný vliv na revoluce ve Francii a Americe, revoluční aktivita není jejich programem. Spíše se snaží o dokonalost v rámci mravních hodnot osvícenství - humanity, svobody, tolerance a bratrství. Výlučné je obřadní jednání založené tajných tradicích. Jejich symboly známe, vždyť se v krystalické podobě zachovaly na středověkých katedrálách.

A kdo patřil mezi zednáře? Tak jenom namátkou: Washington, Franklin, Diderot, Laffayette, Montesquieu, Voltaire, Garibaldi, Goethe, Fichte, Herder, Leasing, Mozart, Dunant, Lincoln, Allende, Armstrong, z Čechů např. Beneš, Štefanik, Křižík, Náprstek, Mucha, Dyk.... samé významné osobnosti, o jejichž apolitičnosti můžeme směle pochybovat.

Autor popisuje tajné rituály, možné vztahy s templáři, labyrint zasvěcování, nahlédneme s ním do organizace lóží, osvětluje smysl zednářské práce i jejich svět. Mnoho barevných ilustrací doplňuje text a tvoří tak vyvážený celek. Podíváme se pod pokličku, ale okamžitě se vynoří mnoho dalších a dalších otázek. Prostě zednáři své tajemství nevydávají lehce!

Knihu Tima Dedopulose Svobodní zednáři vydalo nakladatelství Metafora v roce 2006.

Zdroj fotografie: www.metafora.cz09.10.2006 - Jindřiška Kodíčková