Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Přízraky lásky a zmaruÚvodník: Může vykvést milostný cit mezi kacířkou a inkvizitorem v temném lůně španělského inkvizičního žaláře? Zapovězená láska neúprosně mění osudy...

Článek:


Mladý Lorenzo, chudý chlapec takřka bez budoucnosti se pod dojmem silných vidění obrací k Bohu jako k jediné životní alternativě. Chce mu sloužit plně a bez výhrad a tomuto cíli nasměruje své počínání. Noří se do literatury, hledá cesty, pokouší ho osvícenské hnutí v sousední Francii. Rozjímání ve studené a mlčenlivě cele ho očišťuje a vede do řad inkvizice. Strašlivé instituce, velice bdělé, jež si osobuje právo rozhodovat o životě nevinných, uvrhnout je do plamenů a tím je ( pro jejich dobro) očistit od pekelných myšlenek a činů.

V Madridu v té době dlí uznávaný dvorní malíř Francisco Goya. O politiku ( za ni lze plně činnost církevní instituce v 18. století považovat) se nestará, maluje portréty jak minulých, tak současných i budoucích králů, církevních hodnostářů i bohatých měšťanů. V jeho ateliéru se setká horlivý inkvizitor Lorenzo s nedokončeným, jakoby přízračným portrétem něžné dívky Ines. Jejich životní osudy se protkly a znamenaly pro oba zkázu. Dívka se stane nevinnou obětí fanatického řádění inkvizice a i přes snahy Lorenza ve vězení zůstává přes patnáct let. Za tu dobu nečekaný vír událostí promění společenské klima, aby nastal opět návrat k extrému. Každá, i chvilková změna je podpořena padajícími hlavami. Z ruin minulosti vychází pomatená žena hledající svou rodinu a dcerušku. Nachází pouze starého malíře, jenž ji kdysi portrétoval. Pomáhá jí orientovat se v nepochopitelném, pro ni nebezpečném světě a hledat...

Kromě nosného zajímavého příběhu na historickém pozadí tmářského Španělska autor líčí psychologicko-filosofické , ale i lidské obraty hrdinů. Ať už fanatiků či těch, kteří se snažili nevybočovat. Situace o to složitější, že beztrestně se době vymknout nemohli. Pevné skořápky charakteru mnohdy pukaly. I Lorenzo až do smrti bojuje s přízraky. S přízraky neúprosné doby, poznání, lásky, svědomí, strachu, svobody, jež pořád nepřicházela... Na prahu smrti poznává nicotu života. Proč žil a čemu sloužil? Logické myšlení ale tehdy úspěchy neslavilo, pouze zkostnatělá dogmata se stávala obžalobou i soudem.

Podle knížky Goyovy přízraky, kterou napsal Jean- Claude Carriere, točí Miloš Forman její filmovou podobu. Již brzy diváci posoudí způsob, jakým inkvizice dosahovala nesmyslná doznání. A ocení, když i tenkrát jim to dokázal někdo vrátit. I za cenu svého neštěstí. Knížka povzbudí fantazii čtenáře, díky ní se ponoří do ponurých, dnes už těžko pochopitelných reálií. A že se na něj budou šklebit šeredné příšery bez hlavy i s hlavami deseti, jak je na sklonku života maloval už trochu vyšinutý hluchý Goya, je zcela jisté.

Knížku Jean- Claude Carriere Goyovy přízraky vydalo nakladatelství ALPRESS v roce 2006.

Zdroj fotografie: www.portalknihy.cz05.11.2006 - Jindřiška Kodíčková