Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Originální dobová výpověďÚvodník: Kdo má rád historii, ale netroufá si na odborné publikace, toho potěší „obrazová“ publikace Třicetiletá válka, jež je jakousi komentovanou reportáží ze zmiňovaného období. A že se stává nadmíru aktuální právě teď, na počátku listopadu? Ze školy si pamatujeme málo dat, ale 8. listopad 1620 patří mezi ty nezapomenutelné. Bitva na Bílé hoře, dle mnohých katastrofa a mindrák českého národa, živý dodnes.

Článek:

Třicetiletá válka ( 1618 -1648) vyšlehla na českém území z náboženských rozporů, ale brzy zasáhla celou Evropu. Patřila k prvnímu globálnímu konfliktu, který v sobě zahrnoval i další ozbrojené střety, původně spolu nesouvisející. Po nástupu Ferdinanda II. na trůn skončila možnost smírného řešení. Čeští stavové za svého krále prohlásili Fridricha Falckého, tzv. zimního krále a pod protestantským praporem vytáhli do boje se střídavými úspěchy. Podařilo se jim ohrozit Vídeň, ale posléze jejich úspěchy slábly: " ...důchody královské jsou špatné, správa země zamotaná, všude zmatky a Augiášův chlév. Velitelé vojsk nesvorni, řevnivi, všude lakota a sobectví, vojsko znemravnělé a zkažené...“ Za této jistě neutěšené situace stavovské vojsko neodolalo pro ně překvapivému náporu Katolické ligy Maxmiliána Bavorského na pražské výšině. Zimní král vzal nohy na ramena a válka se přesunula na falcké území. Tragickou dohru v Čechách si vítěz ujít nenechal. Náboženské, politické i finanční zdecimování českých stavů zakončil demonstrativním krutým divadlem na Staroměstském náměstí v červnu následujícího roku - popravou 27 předních účastníků.

Jak pokračovala válka, co přinesla lidem na válečném poli, jak vypadala obléhaná města, vylidněné vesnice, do čeho se oblékali žoldáci na obou stranách, ale i venkovský lid v Evropě, co to byla arkebuza, galeona, jak vypadaly osobnosti konfliktu, jak psaly, čím se bavily a co po sobě zanechaly..... a mnoho dalších a dalších informací, působivě zaznamenaných na stovkách rytin přináší tato skvostná publikace. Stačí listovat a nechat se unášet jímavou atmosférou zašlých časů.

Knihu Třicetiletá válka společně upravili Petr Klučina, renomovaný historik a výtvarník Pavel Štefan. Její základ tvoří rytiny, které podávají autentické svědectví o životním stylu, reáliích a zvycích doby 17. století a plastický obraz válečného běsnění, jež mělo za následek nejen změnu na politické mapě Evropy, ale významný pokles obyvatel, ze kterého se Evropa vzpamatovávala desítky let. Mnohá sídla zanikla definitivně. V knížce nenajdeme ani řádek suchého výkladu, vše je založeno spíše na originální dobové výpovědi. Přesto nebo právě proto kniha v čtenáři zanechá nesmazatelnou stopu historického povědomí. S určitým komentářem je vhodná i pro docela malé děti, kterým její prohlížení přinese krásné chvilky s našimi dějinami a zároveň s rodiči, jichž se mohou ptát. V tomto případě se jedná o velice unikátní a inspirativní „encyklopedii“ patřící jako skvost do každé knihovny.

Knihu Petra Klučiny Třicetiletá válka vydalo již v druhém vydání nakladatelství PASEKA

Zdroj fotografie: www.paseka.cz10.11.2006 - Jindřiška Kodíčková