Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Blažený stav dušeÚvodník: Nirvána znamená v doslovném překladu "vyhasnutí" nebo také "vyvanutí". Ačkoliv i samotný Buddha odmítal její přesnou definici, bývá považována za konečný, absolutní, naplněný stav nejzazšího uvědomění, oproštěný utrpení, žádostivosti, zaslepenosti a nenávisti. Nirvána znamená duchovní cíl všech opravdových buddhistů. Vykupuje z koloběhu znovuzrození a od všech těžkostí světského bytí.

Článek:

Buddhismus patří dnes již mezi světová náboženství. Má však mnoho specifik, která ho od ostatních náboženství, která dokázala oslovit lidi po celém světě, diametrálně odlišují. Řadí se mezi náboženství neteistická (zosobněný bůh není důležitý, je pomíjivý), rovněž jako mystická (věřící směřují od materiálních hodnot k duchovnu - nirváně). O vstupu do nirvány rozhodují vlastnosti daného mnicha.

Buddhismus je nejstarším světovým náboženstvím. Vznikl před více, než 2000 lety v Indii a jeho zakladatelem je Gautama Sidhárta, známý jako Buddha (probuzený, osvícený). Gautama se podle legendy narodil v letech 483/4 v rodině místního vládce. Stejně jako o jeho narození, tak i o jeho životě a cestě k buddhismu a objevení konečné pravdy vypráví mnoho legend.

Podle Buddhy existují čtyři ušlechtilé pravdy, které pokládáme za základ buddhistického učení:

  1. koloběh životů prostupuje strast
  2. strast způsobuje žízeň po životě a nevědomost, že naše pomíjivá existence nemůže naplnit lidské tužby
  3. strasti se zbavíme, oprostíme-li se tužeb
  4. ke zničení strasti vede osmidílná stezka: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění

Nirvána je cílem snažení každého buddhisty. Jedině její dosažení znamená vykoupení z věčného koloběhu životů (sansáry) a reinkranací. Původní buddhismus (Hínajána) rozlišuje dva druhy nirvány: první lze dosáhnout ještě před smrtí během posledního života a ponechává ještě zbytek podmíněnosti. Druhá, zvaná nirvána post mortem už s žádnou podmíněností nepočítá a lze jí dosáhnout až po smrti. Severní buddhismus (Mahájána) zná rovněž dva druhy nirvány: prvním je tzv. dokonavá nirvána, která znamená vlastně nirvánu post mortem. Druhý typ, nirvána nedokonavá předpokládá, že bodhisattva i po jejím dosažení nadále zůstává na světě, aby mohl ostatním pomáhat s únikem ze samsáry.

Podle některých pramenů nirvána představuje bránu do absolutní dokonalosti bytí, kde neexistují žádné pocity. Jiné zdroje ale předpokládají, že nirvána znamená jen další koloběh reinkarnací.

Nynější dalajlama, Tändzin Gjamccho, ve své knize Úvod do buddhismu píše, že nirvána může naznačovat nižší stupeň, oproštěný strastí, stejně jako nejvyšší stupeň, tzv. úplné buddhovství.


 
Zdroje informací: Vladimír Miltner: Malá encyklopedie buddhismu, O. I. Štampoch: Malý přehled náboženství a Tändzin Gjamccho 14. dalajlama: Úvod do buddhismu
 
Zdroje fotografií: travelchinatour.com a allmyanmar.com


16.11.2006 - Pavla Králová