Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Mozaika smrtiÚvodník: Slunná Florencie se během několika červnových dnů roku 1300 zahalila stínem zrůdných vražd.

Článek:


Básník Dante Alighieri, nedávno zvolený prior, je přizván k pátrání po vrahovi mozaikáře Ambrogia, jehož tělo nalezli zalité v maltě. Během několika dní odlupuje jako slupky cibule stále nová překvapující odhalení. Sestupuje do podsvětí v temných zákoutích města i lidské duše, setkává se s místy a postavami, které později popíše ve svém Pekle, tvořícím součást Božské komedie. Schází se se vzdělanci z tajné společnosti, v krámcích spodiny naráží na špehy papeže Bonifáce VIII. i císaře, v nevěstinci objeví překrásnou a záhadnou tanečnici cinkající zlatem... Vzápětí dojde k dalším vraždám - a když se Dante dostane vrahovi na stopu, čeká ho ohromující odhalení. Jelikož se jedná o detektivku, dále se nesluší už nic prozrazovat.

Román naplňuje skutečný historický rámec, kdy na pozadí sporů o legitimnost papeže florentská společnost vře. Autor Giulio Leoni, doktor literatury, záhadná témata nevolí náhodou. Magie je mu vášní i koníčkem a prostupuje jeho díly i vlastním životem. A tak zápletka diktovaná jeho fantazií nepostrádá prvky filosoficko-teologické mystiky, prerenesanční hledání ideálu lidské a božské dokonalosti.

Dante, zde nevrlý, nedůvěřivý, nadřazený prior stíhaný krutými záblesky migrény, zároveň perfektně logicky uvažující intelektuál, osaměle skládá střípky mozaiky. V ostrých disputacích učenců ucítíme nejen barvu a vůni doby, ale postupně rozvazujeme kličky zamotaného příběhu. Vždyť šokující vyústění imaginárního příběhu by mohlo zásadně změnit běh dějin.

Kromě zapeklitých vražd se tu řeší i jiný tvrdý oříšek - motivace člověka k hledání cesty vpřed. Je to výsostná touha po vzdělání, po otevření zamčených dveří poznání nebo nízký pud shromažďovat a vlastnit nádheru a hmotné bohatství světa? Na různě vykládaných symbolech je postaveno prolínání a proplétání hledaného a čtenář získává pocit úzkostného napětí kořeněný těžko srozumitelnými metaforami tak vlastních filosofům. Čtenář je konfrontován vyšetřovacími metodami poplatnými době, tedy skoro žádnými, s neproniknutelnými abstrakcemi učenců, za nimiž se ukrývají motivy těžkých zločinů.

Inteligentně napsaná detektivka rozhodně neurazí milovníky náročného pátrání, dokonce přinese ještě něco navíc.

Giulio Leoni, Záhady mozaiky vydalo nakladatelství METAFORA v roce 2006.

Zdroj fotografie: www.metafora.cz16.11.2006 - Jindřiška Kodíčková