Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Očkování proti stresuÚvodník: Po knihách "Dohoda s nemocí" a "Síla záměru" je do češtiny přeložena třetí kniha ruského autora Valerije Sinelnikova, "Očkování proti stresu aneb Psychoenergetické aikido".

Článek: Autor pracuje jako psychoterapeut a homeopat. Ve svých knihách popisuje metody, jak prakticky dosáhnout přirozeného a dokonalého zdraví, pochopit poselství a smysl nemocí, jež si sami vytváříme a jež si jsme schopni sami vyléčit, a jak naplnit naše vztahy harmonií a porozuměním (Dohoda s nemocí). Metody, jak si splnit svá přání, dosáhnout svých cílů a aktivně tvořit svůj život (Síla záměru).

Základem knihy Očkování proti stresu je popis způsobu, jak se vyrovnat s vnějším světem, každodenním shonem a tlakem našich osobních a pracovních vztahů, jednotlivých stresů a problémů. Sinelnikov tuto metodu představuje komplexně: je nutné si uvědomit problém, převzít za něj zodpovědnost, dosadit nový vzorec chování. Pracovat nejen se svými vědomými přáními, ale také se svým podvědomím.

Toto „umění efektivní vzájemné komunikace s okolním světem“ (s. 77) nazývá Sinelnikov Psychoenergetickým aikidem. To, co chceme změnit a co vyvolává stres, se stává naším přítelem a pomocníkem, jehož sílu využijeme k našemu uzdravení.

K tomuto pojetí stresu a nemoci, jakožto našich přátel a pomocníků, je nutné si uvědomit nedvojnou podstatu bytí. Naše rozlišování dobrého a zlého se stalo příliš obecným. Uvědomíme-li si však, co to dobré a zlé znamená, můžeme pak přijmout naši příjemnou či užitečnou situaci a dále s ní pracovat: „V tomto světě nic není správné nebo nesprávné. Prostě existují užitečné věci, které se dají používat v té či oné situaci.“ (S. 17.)

Ke změně našeho vědomí Sinelnikov používá dva modely vědomí. Ve starém modelu jsme chyceni v pasti a neustálém koloběhu dvou rolí, oběti a tyrana. V tom novém se stáváme tvůrcem svého světa, vlástním pánem, kouzelníkem.

Knihu protkávají příběhy a autorovy zkušenosti, v nichž čtenář z jiného úhlu může pochopit, uvědomit si a proniknout hluboko do tématu. Sinelnikov pak metodu rozšiřuje o další témata, týkající se komunikace, chápání světa a lidí kolem sebe jako projevení mého podvědomí, mne samotného.

Očkování proti stresu navazuje na předchozí knihy, nabízí jednoduché a pochopitelné metody, doplněné o svéráznou filosofii knih Zvonících cedrů, v nichž smysl a cíl života a vesmírné zákony jsou základem všech úvah a myšlenek. Odpovědnost za sebe a vše, co se kolem mne děje, pak tvoří bránu k využití těchto metod a myšlenek: „Život vám napoví, zda postupujete správně. Pokud se váš svět zlepšil, pokud se vzduch a voda na tom místě, kde žijete, zlepšily, jste na správné cestě.“ (S. 178.)


SINELNIKOV, Valerij. Očkování proti stresu aneb Psychoenergetické aikido. Valentýna Lymarenko-Novodarská - Zvonící cedry: Praha 2006. ISBN 80-903302-7-4.

Zdroj fotografie: http://www.anastasia.cz/29.11.2006 - David Šeterle