Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Hubičkou k hostiteli!Úvodník: Nikdy jsem nepochybovala o potřebě pravidel. Rozumím tomu, že si musíme určovat, na jaké straně silnice pojedeme nebo od kolika let smíme volit, přesto je náš svět spoután bezpočtem mnohdy poněkud bizarních a vcelku nepotřebných pravidel, skoro jako bychom věřili, že se z chaosu opravdu může zrodit řád. Sestavila jsem pro vás přehled některých pravidel při pití čaje v různých koutech světa. Možná se podivíte, na jak zvláštní planetě to žijeme.

Článek: Anglie

Pijete čaj nebo si dáváte čaj? Nevidíte v obou formulacích rozdíl? Ne tak Angličané. První je vhodná, druhou ve vyšších společenských kruzích můžete vzbudit pohoršení.

Pokud se chcete napít čaje, máte zvednout pouze šálek nebo i talířek? Záleží na tom, kde čaj pijete. Pokud ho pijete u stolu, zvedáte pouze šálek. Pokud jste ale v buffetu, pokládá se za slušné, že budete držet podšálek v levé ruce a šálek v pravé. Za žádných okolností ale nikdy nedržte nebo nemávejte svým šálkem ve vzduchu!

Jak správně umístit čajovou konvici na stůl? Hubičkou k hostiteli!

Tibet

Také zde má pozvání na čaj do domu hostitele jasně stanovená pravidla. Nejdříve hostitel hostovi nabídne vysokohorské ječmenové víno. Host do něj třikrát ponoří prst a třikrát ho stříkne do vzduchu. Tento rituál symbolizuje úctu k nebesům, zemi a tibetským předkům.

Nádoba na víno je naplněna ještě dvakrát a i naposled musí host vše vypít. V opačném případě riskuje to, že se hostitel urazí.

Japonsko

Pokud jste pozvaní na čaj v Japonsku, měli byste vědět, že se chápe jako neslušnost, pokud nevypijete a nesníte vše, co dostanete.

Také pamatujte, že při výběru každého sebemenšího detailu vašeho čajového dýchánku, jako například použité nádobí nebo vůně, věnoval váš hostitel maximální pozornost a péči. Pochvalte jej!

Po dvou až třech dnech od čajového večírku napiště nebo zavolejte svému hostiteli a vyjádřete mu svou vděčnost.

Jordánsko

Také zde se sluší přijmout druhý šálek čaje, pokud ho však z jakéhokoliv důvodu nechcete, můžete ho odmítnout, pokud však máte dobrý důvod. Jako dobrá výmluva bývá doporučována věta: "...pil jsem čaj celý den..a možná bych mohl mít v noci problémy...". To Jordánci údajně chápou.


Tento článek obsahuje jen stručný přehled některých pravidel, dodržovaných v několika zemích při čajových posezeních. I když se nám některé zvyky zdají zbytečné, mají obvykle ospravedlnění v kultuře daného národa.

Zdroj fotografie: voiceoverladies.net

26.01.2007 - Pavla Králová