Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - V Bílých místechÚvodník: Kniha Bílá místa Ladislava Nebeského vyšla v edici poezie, autor sám ale označuje jednotlivá dílka jako pseudotexty. Ono poetické zůstává v nalézání obrazů za slovy a zde hlavně za bílými místy. Samotný proces odkrývání, hledání či zpřítomňování těchto obrazů nabývá prostřednictvím bílých míst na své důležitosti a dovoluje dojít k porozumění beze slov.

Článek: Bílá místa na stránkách knihy a hlavně bílá místa uvnitř zdánlivě neuspořádaných a nesmysluplných písmen, při bližším prozkoumání však logicky rozmístěná písmena abecedy, otvírají dveře do světa křehké rovnováhy mezi konkrétním písmenem a abstraktním významem slova, anebo abstraktním písmenem a konkrétním významem? Rozjímání nad hrou s písmeny, oddávání se tomuto pozvolnému vyjevování se slov, významů a souvislostí s dalšími bílými místy mě ponechávalo na hranici těchto dvou protikladů.

Právě střet logiky a fantazie ukazuje cestu k celistvému obrazu za slovy. Logika v podobě šedé, černé a bílé barvy, v přísnosti a strohosti písmen a abecedy, v jednoznačnosti těchto znaků a fantazie v podobě obměňujících se uspořádání písmen, v proměně bílých míst, v souhře fantazie čtenáře předbíhající onu autorovu, v doplňování a pochopení bílých míst.

Při skákání z jednoho bílého místa do dalšího jsem si připadal jako na cestě od všeho k ničemu. Navíc ale přes něco k něčemu, přičemž domnělé nic se v zápětí proměňuje ve všechno.

Výsledek souhry prázdna a písmen, předloženého pseudotextu, čtenářova hledání a vůle pochopit přináší sdělení. Bílá místa prostě říkají, že jsme to my, kdo si s písmenky hraje a kdo se významům slov přibližuje. Ladislav Nebeský v první části knihy ponechává návod, jak k bílým místům přistoupit, jak je vyluštit, zatímco v druhé části zůstává objevování bílých míst na čtenáři.

Možná, že sblížení konkrétního a abstraktního, opětovné objevení ducha experimantální poezie, by nás mohlo přivést blíže k vědomým slovům. Ke slovům, která mají svůj niterný obsah a život - obraz v pozadí písmen a slova, který je vyživuje. Možná, že bílá místa ukazují bílá místa v našich životech. Možná jsou jen bílá.


Knihu Ladislava Nebeského Bílá místa vydalo nakladatelství Dybbuk.
Zdroj fotografie: http://www.dybbuk.cz/

07.02.2007 - David Šeterle