Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Ten, co šel proti prouduÚvodník: Ačkoli tento umělec odešel v raném mládí do zahraničí, na svou vlast nikdy nezapomněl. Jeho mezinárodně uznávaná díla jsou inspirována českou krajinou a prostředím, ve kterém prožil své dětství. Ilustrátor, který začínal malbou poetickou, později ovlivněn antikou, završil své dílo abstrakcí. Řeč je o Josefovi &Símovi.

Článek: Český malíř a překladatel se narodil ve východočeské Jaroměři 19. března v roce 1891. Ke kreslení ho přivedl otec, později &Síma navštěvoval řemeslnickou školu, kde studoval i malíř František Kupka.

Svůj talent &Síma rozvíjel na Akademii výtvarných umění (AVU), na kterou přešel po krátkém studiu Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Na AVU (1911-1914) se setkal s Janem Preislerem, na jehož tvorbu později navázal. V roce 1914 jeho studium přerušila válka, po které se studijně ocitl na technice v Brně stavební inženýrství. Na počátku let dvacátých odjel do Paříže, kde se natrvalo usadil.

Nové prostředí se odrazilo i na jeho tvorbě. Kreslil krajiny a ulice. Jedno z děl té doby se jmenuje Lodě z přístavu. Obrazy &Símy byly až líbivě poetické, proto šokoval v roce 1925 pokusem o abstrakci.
V letech třicátých se umělec inspiroval antickými náměty. Mezi jeho díla patří Pád Ikarův, Zoufalství Orfeovo, Lidé Deukalionovi nebo Návrat Theseův z roku 1933, ten zakoupil Magistrát hlavního města Prahy již v roce 1936. Obraz nyní patří do sbírky Galerie hlavního města Prahy.

Po druhé světové válce se odmlčel a dal o sobě vědět až v padesátých letech, kdy jeho tvorba byla inspirována světlem, později se uchýlil k obrazům fantazijním jako je např. &Sedá krajina s červeným tělem z roku 1967. V roce 1971, 24. července umírá v Paříži.

&Síma ve svém díle sledoval především avantgardní směr, který v té době šel proti trendu sledování kultur mimo Evropu. Ačkoli žil v zahraničí, s českou vlastí měl stále kontakty. Stal se členem Děvětsilu, podílel se na mezinárodní výstavě Poesie 1932 v Mánesu, publikoval v českých periodikách a vystavoval souběžně ve Francii a ve své rodné vlasti. I ta ovlivnila jeho tvorbu.
 
Samotné dílo by se dalo rozdělit do tří částí, jak tomu byla přizpůsobena nedávná výstava v Domě U Zlatého prstenu. Rané období odráží vliv Le Corbusierova a Ozenfantova purismu, největší část věnoval &Síma filosofickým tématům a antice a ve třetí dekádě přenáší tvorbu k abstrakci.

Zdroje: www.metropolislive.cz
           www.galerieart.cz
Foto: www.galerieart.cz
Návrat Theseův (zdroj: Galerie hlavního města Prahy; www.ghmp.cz)

19.03.2007 - Aneta Šimonková