Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Může vlastnit bastard erb?Úvodník: Doba rytířská, kromě námětů krásných pohádek, zanechala hmatatelné dědictví – erby, štítová znamení šlechticů. Mnohdy úplná výtvarná dílka, i když jejich původní záměr sloužil k pouhému odlišení v bojové vřavě.

Článek: Jak šly roky, znamení přibývalo, znaky se komplikovaly a přenášely i mimo šlechtický stav. Abychom se v záplavě štítů, znaků, klenotů, přikrývadel vyznali, musíme znak správně „blasonovat“, neboli číst. A k tomu přispívá pomocná věda historická, heraldika, která se od 19. století zabývá studiem pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí.

Kniha Heraldika z pera Karla Schwarzenberga vyšla poprvé roku 1941 ve Vyšehradu (Knihy Řádu). Autor tu shrnul svůj celoživotní zájem o heraldiku, které se odborně věnoval již dříve. Nové vydání zachovává původní archaický styl, jenž velice příjemně konvenuje s obsahem. Sám autor knížku doplnil kresbami, obrazová příloha s řadou barevných vyobrazení erbů předních českých rodů z 1. poloviny 18. století pochází z rukopisu Tabulas insignia picta (Knihovna Národního muzea).

Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu ( 1911 – 1986), sám šlechtic, považuje heraldiku za více než pouhou vědu. Vysvětluje ji s láskou a vnitřním zanícením, využívá své vzdělání právníka, odbornost literáta i vrozenou systematičnost, a výsledkem je přehledná publikace, byť poplatná době vzniku, přesto i dnes přináší mnohé, zatím nepřekonané poznatky v oboru. Vypráví o době prvních křížových výprav, kdy se erby postupně stávají nutným vybavením křižáků. Přestávaly být pouhou dekorací vedoucí k rozlišení osoby, ale znak začíná být spojován s konkrétní osobou a dědí se v rodě, což je základní podstatou heraldiky. V Čechách se první erb objevuje roku 1220 u Vítka z Prčice. Od šlechtických erbů autor přechází i ke znakům státu, duchovenstva, měst, ale i měšťanů. Potěšitelný je i exkurz do znaků dětí nemanželských a morganatických, tedy vysvětlení, jaký znak by měl náležet levobočkovi.

Knížku můžeme považovat za učebnici, protože objektivně odpoví na všelikou otázku, jež se při sledování nejen erbů, vynoří. A z těchto důvodů by zmíněná publikace neměla chybět v knihovničce nikoho se zájmem o historii, umění, ale třeba i současné skupiny historického šermu by v ní měly často listovat. Jejich erby pak budou mít věrohodné náležitosti.

Karel Schwarzenberg: Heraldika - vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2007
Foto: www.ivysehrad.cz


08.07.2007 - Jindřiška Kodíčková