Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Ostrava také zmizelaÚvodník: Říkáte že ne? Že v Ostravě se nikdy nic obdivovat nedalo, ztotožňujete se s názorem, že vypadá jako město, které vypadlo odněkud ze science-fiction? Mýlíte se.

Článek: Pravda, později mělo žití zde své stinné stránky, avšak zpočátku byla Ostrava zaplněna rybníky a převažoval zde zemědělský průmysl. Vše se ale změnilo s příchodem reskriptu Marie Terezie. Jednoho dne totiž došla k závěru, který bychom dnes chválili za prospěšnost pro životní prostředí, tehdy jej ale nedomysleli do konce a pro Ostravu měl katastrofický konec.

V knize najdete spoustu věcí, které by se bez Boleslava Navrátila ztratily v nenávratnu… a kdo ví, zda by nebyla škoda ztratit tyto cenné informace a zapomenout na pravý ráz Ostravy.

Vždyť snahu všech, co se podíleli na její výstavbě či rekonstrukcích, musíme obdivovat, Ostravu totiž vždy tvořily budovy různých architektonických stylů s prvky módy od samého počátku města až po jeho současnost. Stalo se tedy hotovým architektonickým muzeem, jež se však těžko sjednocovalo. Proto se konala velká bourání, přestavby a přístavby. Jednalo se tak o snahu vyrovnat se ostatním velkým městům a tedy esteticky sladit ráz města.

Knihu autor pojal jako nádherný dokument o jejím vývoji, můžeme ji také ztotožnit s historickou kronikou. Průlet událostmi nás zavede do časů pozdního středověku, třicetileté války, 18. století, kterého se týkal reskript Marie Terezie, dále projdeme ještě některé důležité zásahy do proměny města a skončíme vznikem ČSR.

Kniha však zdaleka nekončí, následuje rozsáhlá obrazová příloha, čítající zhruba 184 dokumentárních fotografií, které čtenáře z okolí Ostravy přímo vybízejí ke srovnávání se současností.

A na závěr perlička, víte proč Rothschilda spojovali s Ostravskem, kdysi populární větou : „Tvoje starosti a Rothschildovy peníze bych chtěl mít?“ Pokud ne, otevřete vydání Ostravy z edice Zmizelá Morava a Slezsko od Boleslava Navrátila.
 
Něco málo k autorovi: Boleslav Navrátil působil jako redaktor v krajském deníku Nová Svoboda v Ostravě, také publikoval povídky. Z politických důvodů však musel z novin odejít a hledat si práci. Po dvaceti letech se znovu vrátil ke své původní profesi a podílel se na založení novin Moravskoslezský Den, dále spolupracuje s českou televizí a vychází mu 3 knihy, každá jiného žánru. V posledních pěti letech se však zaměřil právě na Ostravu a její historii. V regionálních novinách uveřejnil na toto téma na dvě stovky článků, studií a statí.

Knihu Ostrava z edice Zmizelá Morava a Slezsko od Boleslava Navrátila vydalo nakladatelství Paseka v roce 2007
Zdroj obálky:
www.paseka.cz

07.07.2007 - Lucie Hajduková