Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Rudí pod postelíÚvodník: Prokomunistická skupina, i takto byla nejen ve své době nazývána skupina iluminátů. Jejich vznik, význam a vývoj však halí rouška tajemství.

Článek: Už samotný titul knihy Kdo jsou ilumináti? Značí autorovy záměry, ač se zdají být jasnými, text už zdaleka tak jasně nepodal. Zda se o to zasloužil sám, či zda to zapříčinil nedostatek dokázaných informací, se můžeme jen ptát Přesto, že o iluminátech se pravdivých a dokázaných teorií či informací dochovalo velice málo, kniha nabízí spoustu mýtů, legend a teorií, které snad o nich kdy kdo vymyslel.

Vypadá to, jako by autor nevynechal jedinou a to činí knihu v některých pasážích zdlouhavou a zdánlivě přebitou mírou historie a informací. Kniha se dozajista nestane lehkým čtením k vodě, autor ji stylem, kterým ji napsal zařadil k těžké literatuře, u které potřebujeme přemýšlet a vstřebávat spousty příběhů a fakt, ať už mylných či pravdivých.

Abych se lehce dotkla toho, o čem kniha pojednává, musím říct, že na počátku nás čeká úvod, ve kterém si přečteme pár citací a „lehké“ seznámení s pojmem ilumináti. Poté se zaměříme na evropské tajné společnosti vůbec a původ iluminátů, na obavy osvícenecké Evropy a jak ilumináti děsí Ameriku 18.století. Podíváme se také na to, co společného má vzestup antisemitismu s Ilumináty, projdeme pátou kapitolou s příznačným názvem Rudí pod postelí (s ilumináty), seznámíme se se vztahem iluminátů a křesťanské pravice a s ilumináty v kosmu.

Stali se tedy prokomunistickou skupinou či nikoliv? Myslíte, že někdo, kdo podporuje osvícenství, by tohle měl zapotřebí? A uvažme, proč vlastně? Ať tak nebo tak, na ilumináty se svedlo vše, co zrovna nebylo po chuti, počínaje nevírou lidí v Boha, konče třeba francouzskou revolucí. Proč se tomu tak dělo, nepotřebuje vysvětlení, na někoho se vina svalit musela a kdo se nenabízel lépe než tajné spolky mezi které ilumináti patřili?

A nabízela se další výhoda, tehdy panovala doba dominového efektu. Tajných společností se utvořila spousta, stačilo tedy něco svést na jednu a už to měli na vroubku přišité všechny. Ilumináté tedy pro jedny znamenaly skupinu, jež radikálně podporuje komunismus, pro druhé skupinu, jež preferuje osvícenství a důraz klade na schopnosti a studium, pro třetí skupinu téměř satanistickou a jejího zakladatele Weishaupta za samotného satana.

Vznikaly o něm také velice různé a barvité teorie, které hlásají, že Weishaupt poté, co odešel z Bavorska, zabil Georgie Washingtona, zaujal jeho místo a působil dvě funkční období. Tehdejší dobu protkávaly lži, lži, lži a fámy a jedna fáma se opírala o druhou jako o zaručený historický fakt. Proto je tedy nejen dnes stále těžké určit, co se tedy ve skutečnosti vlastně stalo.

Knihu Kdo jsou ilumináti od Lindsay Porter vydalo nakladatelství Alpress v roce 2007

Zdroj obálky : www.alpress.cz

19.07.2007 - Lucie Hajduková