Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Vrah se ztrácí v temnotěÚvodník: Rudé jazyky ohně spolkly poslední stopy po hrůzném nákladu neznámé galéry. Pro zavražděnou posádku to bylo něco jako pohřební hranice... definitivní konec...

Článek: Pro básníka pekla i nebe, Danta, nyní opět v roli detektiva, se vzplanuvší loď stává začátkem. Začátkem honby za vrahem, začátkem hledání odpovědí na otázky, jež se s každou zodpovězenou znovu nově objevovaly, bobtnaly, metamorfovaly...
Aby učinil spravedlnosti zadost, musí si pospíšit, doba, kdy mu to pravomoce priora umožní, se zcvrkává na pouhé dny a posléze hodiny. Tím, jak zavražděných přibývá, příběh se stává čím dál napínavějším a méně přehledným, čtenář mnohdy nedokáže stejně briskně a brilantně, jako prior Dante, reagovat na nové indicie. Myšlenkový náskok mu udržuje vedení, skvěle se orientuje v politické situaci „prohnilého, ale svobodného“ města Florencie, je obeznámen s intrikami boje o moc mezi papežem a císařstvím, o smrtícím poslání inkvizice, o nevraživosti mezi věřícími a muslimy, vyzná se ve filozofických nuancích, v nichž dokáže postřehnout i náznak, jež mu umožní rozplétat složité chuchvalce temných vztahů, na jejichž konci je smrt mnoha. Rychle poznává, že se nejedná o obyčejné vraždy, ale že právě ony jsou klíčem k rozšifrování jakéhosi vyššího smyslu či poslání. Objevuje tajemnou osmiúhelníkovou stavbu, která ještě před dokončením lehne popelem, odhaluje podvod s oživením relikvie, větší hlad po zlatě než po cti ... až se dostává do skladiště vlny, kde nachází poslední informaci. V tomto okamžiku kolečka příběhu zapadají do naolejovaného soustrojí stejně tak lehce, jako arabský mechanismus, který vydá svůj věčný světelný paprsek.

Giulio Leoni nás již podruhé ( viz: Záhady mozaiky v rubrice Knihy) přivádí do středověké Florencie a seznamuje s pátráním básníka Danteho po zločinu. Detektivka, kromě tradičního postupu pátrání, je ozvláštněna filosofickými a historickými exkurzy, děj se odehrává v kontextu tehdejší doby, její politické, náboženské i společenské situace, jež hýřila zásadními rozpory. Napětí je zde úzce svázáno s náhledem do dějin italského prostoru, ale nijak nesnižuje požitek z napínavého příběhu.

Giulio Leoni, Záhady světla vydalo nakladatelství METAFORA v roce 2007

Titulní stránka převzata z www.metafora.cz


11.08.2007 - Jindřiška Kodíčková