Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Manželé mají být přátelé



Úvodník: Ne každý odborník má ten dar, přiblížit vědecké studie a závěry laikovi. Autorka knihy „O zdravých vztazích mezi lidmi“ Miluše Soudková, rozhodně tento dar má. Úskalí psychologie mezilidských vztahů odhalila ve své knize s gustem profesora, jenž se snaží nejen probudit u čtenářů zájem, ale také podnítit jejich aktivitu, chuť uskutečnit získané poznatky v praxi.

Článek:

Knihu rozdělila M. Soudková do tří částí. V první části nazvané „Sociální vztahy“ se autorka věnuje obecným definicím mezilidských vztahů a principům jejich fungování. Uvádí čtyři základní univerzální pravidla, která by měla být respektována:
- respektovat soukromí jiných,
- v průběhu konverzace se dívat druhé osobě do očí,
- nehovořit o tom, co nám někdo jiný důvěrně sdělil,
- nekritizovat veřejně jiné.
Velký důraz autorka klade na správnou komunikaci, která tvoří základ všech interpersonálních vztahů. Učí nás správně naslouchat, myslet pozitivně a ctít názor druhého. Na příkladech neefektivní komunikace názorně ukazuje, jaké děláme chyby. Nakonec rozebírá, že naše schopnost komunikace se dá změřit tzv. emočním kvocientem (EQ), jenž měří naši emoční inteligenci a je v podstatě širším pojetím inteligenčního kvocientu (IQ).

V druhé části se Miluše Soudková soustředí na přátelské vztahy. Autorka nás tady učí, jak si získat a udržet přátele. Varuje nás před kritikou, rozebírá naši potřebu mít přátele v různých životních stadiích a rozlišuje rozdíly v ženském a mužském přátelství.

Třetí část tvoří celou polovinu knihy a popisuje a řeší manželské vztahy. Dá se říci, že v podstatě pomalu přerůstá z kapitoly předešlé, z té o přátelství, jelikož „manželé nejenom mohou být přátelé, ale dokonce mají být přátelé,“ jak uvádí Soudková. A tak i v manželství přirozeně platí pravidla komunikace uznávaná pro přátelství, důraz klademe na vzájemnou úctu, toleranci a čestnost jednání.

Svou významnou roli v manželství hraje také závaznost, která může poskytnout pocit vnitřní spokojenosti a naplnění, ovšem na druhou stranu se díky ní jeví manželství jako svazek daleko komplikovanější. Přítele můžeme a nemusíme vidět každý den, životního partnera ano.
Sexualita přináší podobná pro a proti. Ale největším problémem manželství může být naše idealistická představa „lásky“ a střetnutí této představy s realitou. V manželství přirozeně romantická láska vyprchá, ovšem neznamená to, že manželé nemohou prožívat plnohodnotný vztah. M. Soudková nám radí, jak takového vztahu docílit.

Miluše Soudková získala v 50. letech doktorát z psychologie na Masarykově universitě v Brně. Několik let pracovala jako klinická psycholožka. V 60. letech odešla do USA, kde působila jako výzkumná pracovnice na katedře psychologie a později jako specialistka v oboru psychologie, filozofie a náboženství. Nakonec se stala profesorkou. Publikovala odborné studie a přednášela výsledky svých výzkumů na mezinárodních kongresech a sympóziích po celém světě. Od roku 1999 vydala v Čechách již několik popularistických psychologických knih.

Knihu vydalo v r. 2006 nakladatelství Doplněk
Zdroj foto:
www.doplnek.cz

30.08.2007 - Renata Šindelářová