Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - A. Dumas v sukníchÚvodník: Číst jako lízat zmrzlinu, smetanovou, sladkou, rychle se rozpouštějící, aby lepkavé čůrky nestékaly po prstech... téměř bez dechu.

Článek: Takové a podobné pocity provázejí četbu rozsáhlého sedmidílného románu Gričská čarodějnice, tedy zatím dílu prvního s názvem Tajemství Krvavého mostu. S tímto kultovním románem se moje generace setkala již v sedmdesátých letech, kdy koloval po intru a my ho hltaly (to tvrdé "y" je tu na místě) ve slovenštině. Skvostný, napjatý pocit umocněný chapadly zvědavosti vedl k tomu, že četbě bez výčitky padla celá noc. Od té doby „skleróza“ zapracovala a proto jsem přivítala po dlouhých letech jeho znovuvydání. A zase mě chytilo pevně do svých spárů...

První chorvatská novinářka Marija Jurič Zagorka (1873 - 1957) se bez uzardění může srovnávat s klasikem historických románů A. Dumasem. Jako on dokáže bravurně zpracovávat historické střípky a na rozvětvených, napínavých příbězích demonstrovat, že když člověka zachvátí zběsilá žárlivost, touha po pomstě, postavení a majetku, nesmiřitelné kastovnictví, zrada, rigidní pověrčivost... dokáže ve svém jednání překročit horizont myslitelného. Ať už se popisované události staly nebo proběhly méně drasticky a zápletky jdou na vrub autorčině nadpozemské fantazii, přesto jsou spoutány pevným lanem s pravděpodobností tak pravděpodobnou, že příběhům bezezbytku věříme. Život šlechty, klasiky nazývaný zbytečný, utápějící se v alkoholu, honech, plesech, intrikách a zahálce, zcela logicky vzbuzuje výčitky těch, co dřou do úpadu a stěží si vydělají na chleba a otevírá dveře ke vzpouře. Pak už jen stačí, kdo se dostane do čela zdivočelého davu a ten veškerou špinavou práci vykoná, aby se zase fatálně vrátil ke své hroudě a svému údělu. Mezitím si mocní krvavě vyřídí své letité záležitosti, bez skrupulí zneužijí svého postavení, život si okoření pomyslnou i skutečnou láskou.

Košatě rozvitý román disponuje všemi atributy příjemného, splavného čtení: uspokojí kultivovaným jazykem, dramatickými zápletkami hodných detektivek, romantickou, často nenaplněnou láskou a dokonalým happy endem, jenž zase tolik neuráží. Zaujme především ty čtenáře, kteří touží po napětí a následném uvolnění, příbězích odehrávajících se v krásné krajině v ranním oparu nebo v tmavých, vlhkých katakombách, plných lidských pavučin, nehledají filosofická moudra, historický dril či zaručený návod na život... a přesto objeví mnohé, jako letící motýl o vás lehce zavadí poznání jsoucna. A není to vždycky sranda, alespoň ne na Griči v době pokročilé víry v čarodějnice. Ale zase, nachází se tu zjevný nepřítel, který jistí lidskou troufalost a beztrestně ji dává křídla!

Zagorka, Jurić Marija: Gričská čarodějnice, Tajemství Krvavého mostu, vydalo nakladatelství XYZ v roce 2007
Foto v úvodníku: nakladatelství XYZ


15.10.2007 - Jindřiška Kodíčková