Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Mimozemské inteligenceÚvodník: A jiné neméně zajímavé záhady týkající se již celá staletí jedné velké neznámé. Co je Vesmír, odkud pochází, proč je Země kulatá a nestojí ve středu jako Slunce? A také nejdůležitější vědecký objev všech dob – Velký třesk.

Článek: Zvláště pak jak jednou řekl Einstein – „Tou nejnepochopitelnější věcí na vesmíru je to, že je pochopitelný.“ A já dodávám, že to platí pro všechno, neboť i ta nejsložitější věc, která se umí dobře podat, je zdánlivě tou nejsnadnější na světě.

Pro některé se možná staletí často teoretických zkoumání zdají nudná, avšak badatelé a lidé zasvěcení to tak necítí. Naštěstí člověk je tvor zvídavý, takže vždy se najde někdo, kdo svůj život obětuje vědě. Jak tedy ta dlouhá léta čekání a tvrdé dřiny vnímají samotní vědci či kosmologové?

Zřejmě tak jak to řekl Steven Weinberg : „Snaha pochopit vesmír je jednou z velmi mála věcí, jež lidský život mírně povznášejí nad úroveň frašky a dodávají mu trochu důstojnosti tragédie.“

O co tedy jde? Simon Singh se ujal velkého oříšku a to vysvětlit co nejsrozumitelněji a co nejširšímu publiku nejdůležitější vědecký problém všech dob, k němuž aby lidé nejen teprve dospěli - natož jej vyřešili - potřebovali několik staletí.

Kniha se tak stala jakousi encyklopedií pro dospělé, jež však neservíruje jen holá fakta, ale jen tak mimochodem se nacházejí v příběhu, který nás celou knihou provází. A jeho počátek se nachází v dobách, kdy i samotná „věda musí začínat mýty a kritikou mýtů.“ (Karl Popper)

Velice oceňuji stručný přehled za každou obsáhlou kapitolou (tzv. nejdůležitější fakta k zapamatování, vyňatá z příběhu). Jsou velice důležitá, neboť samotná kniha čítá zhruba 400 stran, a tak slouží k oživení. Také předchází situaci, kterou všichni dobře známe, a to že než se dobereme konce, zapomeneme začátek.

Materiál vybavil autor kvalitními náčrty, kresbami a fotografiemi. Celkově nelze knize nic vytknout, vyjma počtu stran, což však znalci kvalitní literatury jednoduše hodí za hlavu, neboť každé velké téma - zvláště jako toto - potřebuje prostor.

Autor čerpá z nenovějších poznatků vědy a pokud dílo dočteme do konce, můžeme sami sebe pokládat za vědce, protože jsme právě dokázali (spolu s ostatními géniy všech dob), že Velký třesk opravdu nastal. A že nás to stálo velké úsilí, avšak nesmíme zapomenout na ty, bez nichž by lidstvo stále i dnes věřilo v geocentrický model a tedy také v to, že Země je deska a kolem ní se točí vše ve Vesmíru.

Teď jsme schopni s jistotou říct : „ A přece se točí!“

Knihu Velký třesk od Simona Singha vydala nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2007
Zdroj fotografie:
www.dokoran.cz

09.10.2007 - Lucie Hajduková