Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - I pro nevěřícího TomášeÚvodník: Ať už věříme v Boha či nikoli, biblické pojmy, mnohdy metaforické, vstupují do našeho, především kulturního života neustále. Je vizitkou vzdělanosti umět jim porozumět a znát i jejich hlubší význam.

Článek: Dobrou pomůckou na cestě k jejich poznání a objasnění se stane Slovník biblických obrazů a symbolů, který sestavil Manfred Lurker. U nás je znám i dalšími publikacemi, např. Slovníkem symbolů a Lexikonem bohů a symbolů starých Egypťanů, výborným průvodcem mystickým a magickým světem starověkého Egypta.

Abecedně řazená hesla vykládají fundovaně, ale srozumitelně biblické symboly Starého a Nového zákona zejména v kontextu doby jejich vzniku, ale s i průběžným přesahem do křesťanského umění. Právě aplikace křesťanské symboliky, jež byla po staletí formována a utvářena, jak v literatuře, tak ve výtvarném umění, může činit problémy při interpretaci.

A není divu. Symbol je současně zahalením i zjevením, většinou ho nelze přesně definovat, něco však označuje a reprezentuje. „ Je to nápadný, do očí bijící znak vyjadřující zážitek transcendentního,“ jak vysvětluje Stephan Wisse. Člověk, dnes značně okleštěný o své city, empatii a vjemy brutální, úzce racionální realitou zaměřenou jen na výkon a zisk, zůstává bezradně stát. Ztrácí půdu pod nohama, zbavuje se své identity jako jedinečné osobnosti. Porozumět symbolům, jež slovy Bible přivádějí člověka zpět do pevně stvořeného světa, řízeného podle určitých pravidel, je znovu potřebné. Zpět do světa, jež utvářel lidské dějiny, kde jednotlivý člověk měl nezpochybnitelné zařazení, kde se pohyboval v čase a věčnosti, v zrození a smrti, v jednotě a celistvosti bytí, v něž věřil a doufal.

Velkým přínosem knihy je i následný významový rejstřík, jenž určitým pojmům přiřazuje jednotlivé motivy ( např. pod zastřešujícím pojmem Ďábel můžeme hledat Blesk, Červenou, Draka, Kováře atd.)

Výklad symbolů začíná zcela pragmaticky podle abecedy, a zcela symbolicky pojmem Alfa a Omega, začátek a konec. A právě to by měl i dnešní člověk mít na paměti.

Manfred Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů
Vydalo nakladatelství VY&SEHRAD


Ilustrační foto: autorka


03.11.2007 - Jindřiška Kodíčková