Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pozvánka: Ariadna na NaxuÚvodník: Pouze dvakrát v Národním divadle koprodukční projekt Slovenského Národního divadla, pražského Národního divadla a Opera Ireland Dublin!

Článek: Pod taktovkou W. Kobéra a v režii D. Kaegi se uskuteční dvě mimořádná představení Straussovy opery o jednom jednání z roku 1916. V hlavních rolích vystoupí Ľubica Vargicová / Jana Bernáthová (Zerbinetta), Iveta Matyášová / Eva Dřízgová-Jirušová (Primadonna / Ariadna), Denisa Hamarová / Denisa &Slepkovská (Skladatel), Ivar Gilhuus / Gianluca Zampieri (Tenor / Bacchus) a další.

I dnes populární německý romantický skladatel a dirigent Richard Strauss (11.6. 1864 – 8.9.1949) své brilantní a virtuózní dílo komorně koncipoval a ve vzácné harmonii skloubil duchaplnost, vtip a invenci s krásou a elegancí uměleckého projevu. Na interprety klade svým nezaměnitelným hudebním jazykem maximální nároky a před posluchači otvírá plastický obraz složitosti a mnohovrstevnatosti jednotlivých postav. Sám autor libreta Hugo von Hofmannstahl, s nímž Strauss velice úspěšně a plodně spolupracoval od začátku století skoro třicet let až do jeho smrti, ve svém dopise Ariadně říká: „Jde o jednoduchý a zároveň obrovský životní problém: o věrnost. Držet se věcí, které jsou ztracené, lpět na nich až do smrti, nebo žít, jít dále, proměnit se, obětovat duchovní integritu, a přece nezradit sám sebe, zůstat člověkem, neklesnout na úroveň nevědomého zvířete. Máme před sebou skupinu hrdinů, polobohů, bohů – Ariadnu, Baccha (Thésea) a proti ní lidské postavy lehkovážné Zerbinetty a jejího průvodu – prostých životních masek. Zerbinetta je ve svém živlu, když střídá jednoho muže za druhým. Ariadna může milovat jen jediného muže a jím být zrazená a opuštěná. Oba duchovní světy jsou v závěru ironicky spjaté tak, jak jen mohou být – ve vzájemném neporozumění.“

Pouze dvě představení se odehrají v historické budově Národního divadla 17. a 19. ledna 2008 od 19 hodin. Obě  budou věnována uctění památky vynikajícího světového tenoristy Sergeje Larina, jenž nečekaně zemřel 13. ledna 2008. Na pražské premiéře měl zpívat postavu Tenora/ Baccha.
foto:Wikipedie R. Strauss v roce 1918


17.01.2008 - Jindřiška Kodíčková