Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Dávné věky na dosahÚvodník: Kniha, která nemá hřbet, ani klasickou vazbu, dá se vůbec knihou zváti?

Článek:
Otázka nepříliš podstatná. Když otevřete Album vedut Království českého, odpověď hledat nebudete. Naopak se ponoříte do věrných reprodukcí, na nichž ožívá poklidný, romantický duch příběhů devatenáctého století.

Nakladatel Eduard Hoelzel byl jistě očarován krásou romantických zákoutí, ale jako podnikatel byl přesvědčen o úspěchu, věděl, že veduty najdou své zákazníky. Obrátil se na berlínského malíře a grafika Augusta Hauna (1815 – 1894) a dohodli vytvoření vedut s českými historickými náměty. Protože projekt byl značně obsáhlý, tvořivý tým doplnil moravský krajinář František Kalivoda, a společně začali malovat. Když Kalivoda předčasně v roce 1859 zemřel, k původní dvojici se připojil žák Antonína Mánesa, Edvard Herold (1820 – 1895), jenž namaloval Plešné jezero, Vyšehrad a tři další objekty. Obsáhlé dílo, vytištěné Hoelzlem a W. Kornem doplnil textem, čítající 464 stran, F. B. Mikovec, plodný redaktor časopisu Lumír a spoluautor populárního díla „Starožitnosti a památky země České“. Kromě toho, že byl vědecky i literárně činný, vahou své osobnosti přispěl k zachování několika pražských památek. Album vyšlo již v roce 1864.

Jednotlivé veduty jsou opatřeny českým a německým názvem, tak jak bylo (i nebylo) v rakouské monarchii zvykem. Pod každým obrázkem je uveden malíř i tiskař, takže jednotlivé listy mohou sloužit jako konkrétní pramenné památky. Seznamují nejen s dobovým vzezřením architektonických skvostů, ale prozrazují i způsob každodenního života – jak se lidé oblékali, jaké používali dopravní prostředky, jak si hrály děti. Na některých vedutách vidíme i pracovní a odpočivné rituály. Jako celek má autentický obrazový materiál nesmírnou vypovídací hodnotu. A protože originály jednotlivých listů či celý soubor zůstávají těžko dostupné, vydalo nakladatelství ARGO soubor reprodukcí. Historický vývoj zobrazených lokalit zpracoval Jiří Úlovec. Německý a anglický překlad cenu díla ještě zvyšuje, neboť bude dobře dostupné, ale i srozumitelné zahraničním turistům, kteří tak mohou poodhrnout závoj české minulosti.

Při prohlížení alba nasajeme romantický duch první poloviny 19. století, kdy se vzdělaní lidé více obraceli ke své minulosti. Ať básnickými lyrickými sbírkami, stavební aktivitou vycházející z citací dávných slohů nebo přímo touláním po památkách.

A že i dnes se jedná o aktivitu zcela mimořádnou a prospěšnou, svědčí i rekonstrukce bývalé skoro ruiny Horního hradu, tzv, Hauenštejna. A v něm, v rytířském sále, je vystaveno 48 reprodukcí kolorovaných litografií s vyobrazením hradů a měst z 19. století. V letošním roce je hrad již touto dobou přístupný veřejnosti.

Haun August, Album vedut Království českého
Vydalo nakladatelství ARGO v roce 2007
Foto: nahoře (titulní strana knihy): kosmas.cz, foto dole:archiv autorky
Podobnost Blatné samozřejmě zůstala i přes smyčku dvou století
29.03.2008 - Jindřiška Kodíčková