Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - TipitakaÚvodník: Napadlo mě to už několikrát. Křesťanské vidění světa se v našich zemích považuje za vrchol veškerého vědění. Totéž si myslí vyznavači islámu o svých teoriích. Navíc posíleni o poslední statistické údaje, kdy islám předstihl v počtu vyznavačů poprvé křesťanství. Pro mě překvapení nejmenší. Plodnost různých národů nerozebírat! Proč se snaží ty filosofie ve světě dominovat, když jsou, v důsledku, obě silně destrukční?

Článek: A pak je tu Asie se svými naukami. Základní texty východních náboženství představuje nakladatelství Argo. Učení nejstaršího buddhismu se v nejucelenější podobě dochovalo v souboru textů pálijského kánonu známého pod názvem Tipitaka (Trojí koš), uvádí se na obalu knihy. Raný indický buddhismus se jmenuje. Vybral Dušan Zbavitel ze sánskrtských a pálijských originálů. A na jejích stránkách lze nacházet nesmírnou pokoru a sebepochopení v kalupu světa, aniž by se nějak uvědoměle brzdil mentální rozvoj jedince.

Myšlenkový odkaz Siddhárthy Gautamy, nám známého spíš jako Buddha, jeho studium, vyžaduje seznámit se zevrubně s užívanými pojmy (z jiné strany ke knize nemá cenu přistupovat). Vřele doporučuji. Neustále listovat knihou unavuje a bez znalosti terminologie je lepší koukat na holky (nebo kluky, pochopitelně) v časopise.

Jak opustit vše strastné a pomíjivé a vykoupení najít ve stavu nirvány, tedy určité blaženosti z neexistence? Jak se obejít bez vnější pomoci pozemských kněžských prostředníků a vyvolených bohů? Takové otázky a příslušné odpovědi na ně ve svazku najdeme. Není divu, že raný buddhismus bývá označován jako „ateistické náboženství“. Záhadou pro mě zůstává geografické rozložení, příčina působení jednotlivých nauk na asijském kontinentě. Proč buddhismus víceméně vytěkal z indického subkontinentu (ze své původní domoviny) a byl nahrazen všeobecně tam přijímaným hinduismem? Proč našel buddhismus útočiště převážně pod Himalájem a jak do všeho vstupuje Taoismus? A kdo to má všechno zařadit správně?

Neustálé kánonické opakování textů v knize pomáhá čtenáři k poznání praxe předávání myšlenek prvních buddhistických mnichů laické komunitě. Repetice, repetice, repetice.
Zapsat do paměti a předat dál! Jak jednoduché. &Síření teorií přímým přednesem. Bez mantinelů ubíhajícího času, bez fabulací, spojené s písemným projevem. Funguje to i dnes.

Pokud východoasijská náboženství umějí dát světu hmatatelnou skromnost, se kterou člověk přichází do styku v tamních krajích všude, nechť dávají. Zatím si můžete počíst.

Raný indický buddhismus, sestavil Dušan Zbavitel

Vydalo nakladatelství Argo, 2008
Zdroj obrázků
www.argo.cz a www.buddhismus.cz                                          
                                          Buddha 563-483 př.nl.

19.04.2008 - Jaromír Komorous