Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zapeklitý božský původÚvodník: Něco tak zašmodrchaného, jako rodokmen antických bohů, se hned tak nenajde.

Článek:
Aby v tom bylo alespoň trochu jasno, Malcom Day sestavil fascinující historii řeckých a římských bohů, kteří se zrodili z Chaosu a později, v dalších generacích, shlíželi na lidské hemžení z Olympu.

Popisovat jejich příbuzenské vztahy znamená rozmotávat zauzlené klubko. Do tak komplikovaných a nepřehledných spojení se radši pouštět nebudeme (to si raději nastudujeme v této knize). Vždyť i sám Zeus měl mnohdy ve svých hojných potomcích značný zmatek. Ochránci morality by nad nevázaným sexuálním životem bohů jen bezmocně skřípali zuby. Úzké vazby se mezi rodiči, dětmi, bratry a sestrami lehce pečetily dalšími početími. Aby toho nebylo málo, na pomoc v nouzi lstivě přicházeli i obludy, zvířata, déšť, živly, obyčejní pozemšťané...

Božská pohádka, živená nektarem a manou, se odehrávala na nebesích, na zemi, ve vodě i podsvětí. Jednotlivé příběhy se staly nedílnou součástí kosmopolitního dědictví a v podobě legend, pohádek a mýtů pronikají do kultur i značně vzdálených.

Božské handrkování a komplikované soužití, tak podobné lidskému, přineslo vřelé a souznící přátelství, nikoli chladné uctívání, naplněné strachem, jež je typické hlavně pro organizované věřící. V antice lidé bohy též uctívali, prosili je o přímluvy, ale dokázali s nimi (byť na dálku) sdílet problémy, chápat je jako chybující, vyprávět si o jejich láskách, nenávisti, hrdinství i zbabělosti, hledat mezi nimi vzory i odsuzovat chyby. Božská rodina, velice rozsáhlá, jim dala možnost volby, možnost přemýšlet, ne pouze slepě věřit. Dala jim na výběr!

Mytologické příběhy, sepsané Homérem, Hesiodem, Apollodorem i Platónem, mistrně komponují historické události, více či méně známé, s nadpřirozenými zásahy bohů, kteří mohli zvrátit a zmařit i to největší lidské snažení. Proto se vyplatilo být s bohy zadobře.

Kniha nás seznamuje se stovkou těch nejvýraznějších řeckých bohů, kteří mají své protějšky i v římské mytologii. Nabízí genealogické grafy, poutavé, heroické, lstivé i zavrženíhodné činy. Nezanedbatelná je i kvalitní obrazová dokumentace, které nás emočně zavede do okouzlujících i dramatických událostí.

Day Malcom, 100 postav klasické mytologie
Vydalo nakladatelství METAFORA v roce 2008

foto: www.metafora.cz


05.05.2008 - Jindřiška Kodíčková