Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - 19. století v uměníÚvodník: Nový domov v náročně rekonstruovaném klášteře sv. Jiří našla sbírka umění 19. století. Nejen tradiční obrazy, ale i sochy, funerální plastiky, skicy, sádrové modely, ukázky oblečení, nábytku, skla, porcelánu a stříbra tu dostaly prostor, aby přibližovaly a dokumentovaly bouřlivý společenský i umělecký život „dlouhého“ 19. století.

Článek: Prezentace jednotlivých děl, čerpajících z tradic českého i evropského umění a odrážejících historický, společenský i filosofický vývoj období, je uspořádána chronologicky. Zvolený způsob umožňuje nejen výbornou orientaci v prostoru a čase, ale i možnost sledovat kontinuitu uměleckých principů. Klasicistní ideální krajiny s přísně vysoustruhovanou kompozicí postupně ustupují lyrickému romantismu s velice realistickými prvky. Postupné osvobození od akademického rukopisu tak přinášelo no vé náměty i formy. Přetrvává tradice kvalitních portrétů (A. Machek, K. Purkyně, F. Ženíšek) a krajinomalby ( rodina Mánesů, F. Kosárek, A. Chittussi), objevují se obrazy reflektující život obyčejných lidí (V. Brožík, J.Čermák) s dokonalým vystižením atmosféry (J. Schikaneder, L. Marold). Nechybí ani mistrovská zátiší, prezentovaná např. K. Purkyněm.


Nejstarší artefakty nás dovedou na sklonek 18. století a přinesou srovnání děl Norberta Grunda a Františka Xavera Procházky, či Christiana Seckla s prací Ludvíka Kohla. Výrazný prostor je věnován malířskému fenoménu, rodině Mánesů, jejichž geniální umělecký odkaz je koncentrován a završen v díle Josefa Mánesa. Nastupující generace, zastoupená např. díly F. Ženíška, M. Alše, F. Brožíka, V.Hynaise, V. Myslbeka a dalších, úzce spjatá s výzdobou Národního divadla a muzea, představuje nosnou kapitolu českého výtvarného umění. Přehlídka končí díly přelomu 19./20. století od B. Knupfera, E. K. Lišky nebo M. Pirnera.


V expozici je vystaveno celkem 350 obrazů a 54 soch, zachycujících období přibližně od roku 1790 do 1910. Návštěvníci zde poprvé uvidí sochu Ukřižovaného od E. Maxe, ale překvapí je i samostatný oddíl sakrálního umění instalovaného v klášterní kapli. Tu zdobí i čtyři nadživotní Myslbekovy plastiky světců Prokopa, Ludmily, Anežky a Vojtěcha ( jinde uvidíte i studii nádherného koně Arda z Brandejsovy stáje, který nese sv. Václava).

Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří na Pražském hradě, otevřeno denně včetně pondělí od 10 do 18 hodin. Výstava je doplněna atraktivním doprovodným programem viz. www.ng.prague.czZdroj foto: ngprague.cz
               J. Kodíčková

21.05.2008 - Jindřiška Kodíčková