Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Veslo jako Vojtěch, kotel jako VítÚvodník: Slovník, a přece kniha plná lidských i těch méně pochopitelných příběhů. Protože láska, utrpení, bolest, touha, víra, tak charakteristické pro „člověčí“ bytí, se neustále vracejí a limitují i výtvarné umělce. Ti, na rozdíl od většiny z nás, znali nábožensko – historický kontext zpodobňovaného.

Článek: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění patří do knihovničky každého, kdo alespoň občas vstupuje do kostela nebo galerie. Je něco jiného obraz, sousoší pozorovat pouze okem, radovat se z barev a kompozice, nebo si obraz otevřít jako knihu a začít číst. Antická, křesťanská, ale i dobově typická světská témata v sobě skrývají dávný příběh, spletitou alegorii, smělou metaforu, tajuplnou personifikaci, prostě významy, které mohou současnému člověku unikat.

Doprovodné atributy provázející svaté, jsou identifikačními znameními, přes ně se   částečně vytrácí jejich anonymita. Uvidíme-li kolo nebo symboly učenosti, napadne nás sv. Kateřina, při spatření mušle poznáme sv. Jakuba... Někdy znázorněný předmět nahrazuje někoho nebo něco, stává se tak symbolem či vizuální metaforou. Například holubička symbolizuje Ducha svatého, ryba značí Krista, umrlčí lebka pomíjivost života.Tento nejjednodušší způsob rozklíčovávání významů se stane detektivní zábavou, zajímavou i pro děti. Pozapomenutý jazyk, případná němota dalších symbolů a výjevů si plně zaslouží oprášení a objasnění. Povede k celistvějšímu pochopení uměleckého díla, ale pomůže divákovi nahlížet jej očima současníků tvořícího umělce.

Přepracované vydání je obohaceno dodatky a rejstříkem některých idejí a podob náboženské víry, společenských zvyklostí, jež tvoří pozadí mnohých námětů a pomáhá čtenáři pochopit jejich souvztažnost. Český překlad se navíc dočkal doplnění o postavy a reálie z našeho prostředí. Vznikla tak obsažná kompilace, jež se snaží pomoci laickým milovníkům umění pohlížet na plastiky i obrazy s větším pochopením a porozuměním. Pokud budou vědět, co obraz znamená, lépe si vychutnají i jeho estetickou hodnotu.

Hall James, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění
Vydalo nakladatelství PASEKA v roce 2008

Foto: www.paseka.cz
28.06.2008 - Jindřiška Kodíčková