Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Tajemný přítel FEXTÚvodník: Prozatím jsem znal Petra Kukala jako autora knih pro dospělé čtenáře. Na Rozhledně jsme i před nedávnem přinesli recenzi jeho úsměvné knížky fejetonů nazvané O počítačích převážně nevážně. Snad proto mě o to víc překvapila další jeho novinka, která se před několika dny objevila na knižním trhu. Je určena především mladým čtenářům, a možná i jejich rodičům. Autor pro ni zvolil lákavý titul Tajemství Panské zahrady.

Článek: Jde o soubor pohádkových příběhů ze současnosti, které prožívá devítiletý Martin se svými kamarády a tajemným přítelem fextem. Ten jim pomáhá řešit všední problémy, zejména ty, kdy jde o pravdu a lež, o násilí a přátelství a třeba jen i o všední trápení.

Přiznám se, že jsem až dosud pojem fext neslyšel, neznal. Teprve zadané heslo na internetu mi prozradilo, že fext byl (je!) magický tvor podobný člověku, který se rád zahaluje do různých látek, takže je mu vidět obvykle jen obličej a dva pařáty, jimiž útočí nebo se brání. Každý fextův zásah ale snižuje jeho sílu o polovinu, takže bývá brzy vyčerpán. Většinou pomáhá těm potřebným. (Ostatně podívejte se na jeho
webové stránky sami!)

Hlavní hrdina knihy Martin se s fextem setkává kupodivu v Panské zahradě. Není to vymyšlené místo, ale dosud existující krásná zámecká zahrada v Brandýse nad Labem, ve městě, kde autor knihy, Petr Kukal, žije. Ten svou fantazií vtáhl fexta do současnosti a určil mu stejnou roli, kterou tajemný tvor patrně kdysi míval.

Fext však nepomáhá pouze hlavnímu hrdinovi Martinovi, ale i jeho spolužákům, a dokonce i neznámým dospělým lidem překonat jejich trápení či objevit v sobě nové možnosti a schopnosti a tím pak přispět k jejich citlivějšímu přístupu k okolnímu světu.

Text knížky určitě prozradí autorovo dřívější povolání. Ano, Petr Kukal byl původně učitelem češtiny a tato profese zřejmě ovlivnila nejen mimořádnou kvalitu autorova jazyka, ale i hlavní myšlenku všech příběhů tím, jak je v nich zcela nenásilně zdůrazňována nezbytnost dobra, vzájemného porozumění a krásy v lidském životě.

Neodpustím si ovšem připomenout i věc, o které autor pochopitelně nemohl rozhodovat. Knížka svými měkkými deskami, malým formátem a především úsporným minipísmem, připomíná spíše brožuru do kapsy. Přimlouvám se tedy, aby v příštím vydání, které si rozhodně díky svému mimořádně kvalitnímu obsahu zaslouží, dostali mladí čtenáři, případně jejich rodiče, do rukou knížku i po výtvarné stránce rozhodně lákavější.

Petr Kukal, Tajemství Panské zahrady
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2008
Foto: www.ikarmel.cz04.07.2008 - Stanislav Rudolf