Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Výstava nevhodná pro děti a prudérní lidiÚvodník: Umění inspirované pornografií dráždí, šokuje a vábí. Koho a proč?

Článek:
Dráždivě tabuizovaná a zároveň neodbytně všudypřítomná pornografie se neustále hlásí o své místo na slunci, nyní přesněji řečeno na výstavě Fifty-Fifty s podtitulem Gender, porno a umění. Téma pornografie v umění je velice staré a tradičně vyvolává kontroverzní stanoviska od ruměnce na tvářích až po hlasité výkřiky odsudku: „Ten hnus nemá v umění co dělat!“ On má, ale záleží na míře vkusu umělců a toleranci diváků. Pokud nejde pouze o snahu šokovat nevybíravým obsahovým rejstříkem, ale dílo má hlubší, sdělný význam, jistě lze o jeho opodstatněnosti diskutovat minimálně bez prudérně vzrušených emocí.

Blanka Jakubčíková: I hate Sigmund Freud, 1997. Akryl, karton, 70x99 cm. Foto: Blanka Jakubčíková


V Hale C (Drahobejlova 17a, Praha 9) se představuje smělý projekt, který může na mnohé odpovědět. Rozsáhlé tovární prostory umožňují instalaci poměrně velkého počtu různorodých artefaktů, které ukazují rozmanitost tohoto společenského, mediálního i vizuálního fenoménu. Díla se snaží primárně nezachycovat pouze nahotu, sexuální pozice, perverzi, ale přinést umělecké a společenské stanovisko z genderového hlediska. Nerozdělují se na vysoké a nízké umění, protože to v tomto tématu z podstaty věci nejde.

Výstava je rozdělena na tři části tak, jak se většinou rozvíjí škála názorů na porno a umění: hard (klasické porno), soft (erotika) a „umění“ (to, co nazýváme opravdovým uměním). Takové rozdělení nabízí možnost revize, diskuze, kritiky… a vytvoření vlastního názoru.

Každý z dvacítky představených umělců k tématu přistupuje odlišně a originálně, většinou ve svých pracích stírá výrazné rozdíly mezi inspirací pornem, tedy tím, na co alespoň navenek reagujeme kriticky a negativně, a inspirací erotikou, vnímanou naopak pozitivněji a umělecky tradičně již zpracovávanou.

Janina Jungmannová: TA, z cyklu Ženské záležitosti, 2008. Tempera, fix, sololit, 150x100 cm. Foto: Tomáš Vlček.
Kurátor Ladislav Zikmund o projektu říká: „Výstava Fifty-fifty má za cíl nastavit zrcadlo fenoménům pornografie a umění a prozkoumat jejich vztah a stanovisko. Nevyhneme se při studování této problematiky genderové perspektivě, neboť se jedná z velké části o nejvyhrocenější formu reprezentace rodu, genderu a sexuality ve vizuální kultuře, proto je podtitul výstavy „gender, porno, umění “.
Jan Gemrot: Kalhotky, z cyklu Únos, 2008. Olej, plátno, 300cm x 150cm. Foto: Jan Gemrot

Vernisáž obohatila performance Black and White umělce Anymous následovaná divadelním představením Spitfire Company, která předvedla Ženský divadelní improvizační punk Porno, art a já. Večer volně uzavřela tančírna Dje Mefa.Projekt FIFTY-FIFTY se koná od 25. 9. – 14. 10. 2008 v Hale C (Drahobejlova 17a, Praha 9). Pořádá ho Exhibit, o. s. ve spolupráci s Obrazar.com.29.09.2008 - Jindřiška Kodíčková