Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Po kočičích hlavách do Petrské čtvrti



Úvodník: Vydejte se krok za krokem, dům od domu, Petrskou čtvrtí. Zkuste ignorovat výlohy, o to více se zaměřte na detaily architektonické, zachyťte ztracenou vůni fajfky mistra mlynářského, promítněte si zažloutlé momentky života na pražských dvorečcích, naučte se vstupovat do jiné dimenze

Článek: Petrská čtvrť, oblast Dolního Nového Města, se rozkládá na území mezi Revoluční ulicí a Těšnovem, Vltavou a ulicí Na Poříčí. Gotický kostel sv. Petra, stával v osadě německých kupců na Poříčí, a dal celé oblasti jméno. Náměstí kolem vyplňují pozoruhodné funkcionalistické domy pražských architektů Hofmana, Fürtha, Mühlsteina a Zelenky, kterým není co vytknout, zato nová stavba Prague Byznys Centre vyvolává oprávněné rozpaky.

Kniha sice atmosféru, uvedenou v úvodu, tak moc neevokuje, je zamýšlena jako podrobný, zcela pragmatický encyklopedický soupis historie všech nemovitostí Petrské čtvrti. Nic ale nebrání tomu, vybavit se několika málo daty a vypravit se brouzdat křivolakými uličkami novomlýnskými ( s dávno zbořenými mlýny), které se táhnou od předmostí &Stefánikova, nedávno &Svermova mostu (Vlastislav Hofman). Ještě dříve oba břehy Vltavy spojoval řetězový most Františka Josefa I., dílo inženýrů Ordishe a Lefevra z roku 1868.

Nábřeží lemují monumentální budovy, jež vznikly na podkladě soutěže na úpravu pravého vltavského břehu v dvacátých letech minulého století. Ze soutěži vyšli vítězně např. Bohumil Hübschmann, navrhl Úrazovou pojišťovnu, František Roith Ministerstvo zemědělství a Antonín Engel Ministerstvo železnic.

Projdeme přímější Klimentskou, jednou z nejstarších pražských komunikací, s krásným palácem Uranie, kde dříve sídlilo kino Klub a funkcionalistickým činžákem, rozsvíceným bílou kachlíkovou fasádou Ervina Katony nebo původně dominikánským kostelem sv. Klimenta. Pak Soukenickou nebo Truhlářskou zpět na Petrské náměstí. Odtud zase do Biskupské ulice a Biskupského dvora, kde stojí domy od Kozáka a Mühlsteina. Nádraží Těšnov už bohužel neuvidíme.

RNDr. Pavel Novotný již téměř šedesát let žije v Petrské čtvrti. Z jeho zápisků postupně vznikla monografie, která mapuje poznatky o území Petrské čtvrti od období prvního osídlení oblasti až po současnost. Autor popisuje vývoj a historii ulic a všech současných i zbořených domů. Základem studia se mu stala Kronika královské Prahy od profesora Františka Rutha. Informace doplnily i dobové adresáře a telefonní seznamy a inzeráty časopisů, zejména Zlaté Prahy a Světozoru a dále archiv policejních přihlášek z 19. a počátku 20. století.

Petrská čtvrť byla odedávna osídlená obyvatelstvem německým, českým a židovským, které tu vyrylo nezapomenutelnou kulturní stopu. Ani toto národnostní prolínání autor nepominul. Připomíná i konkrétní osobnosti, které Petrskou čtvrtí prošly. Namátkou jmenujme Václava Hollara, Karla Hynka Máchu, Maxe Broda, Adinu Mandlovou, Hanu Hegerovou, Alfréda Radoka. Právě v souvislosti s osobnostmi vidím zásadní nedostatek publikace v absenci jmenného rejstříku.

Novotný, Pavel: Petrská čtvrť dům od domu
Vydalo nakladatelství LIBRI v roce 2008
foto: www.libri.cz

17.12.2008 - Jindřiška Kodíčková