Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Sladkobolný příběh nás dostaneÚvodník: Zejména v čase vánočním, kdy jsme více než jindy přístupní emocím, lidově tak trochu naměkko. Tehdy sáhneme po čtivém příběhu, nehledáme dokonalou literární formu, ale lačně se ponoříme do hledání lásky a štěstí. Ovšem jak holt kdo. 

Článek: Nemám na mysli jakékoli Večery pod lampou, ale dvě části Ságy prokletých. V prvním díle, nazvaném Morová rána, se seznamujeme s hlavními protagonisty. Dvě ženy, či spíše dívky, během zlomečku času spojí své oči v mrazivém večeru. To ještě netuší, že se jejich osudy zásadně protnuly. Zatímco jedna se s hořkostí a strachem v srdci chystá ukončit lidský život, druhá se řízením náhody stane zachráncem hned tří životů. Morová epidemie, která kosí životy, paradoxně otvírá novou, možná i šťastnou cestu. Pojďme se vydat spolu se Silje, která se v této černé noci stala matkou hned dvěma cizím dětem, na cestu do hrozivých hor, kde pozná pravdu o staletém prokletí. Na cestu, kde bude mnoho utrpení, ale i naplněné lásky, kde se setkáme s lidmi nezáludnými, ochotnými se rozdělit o poslední kůrku, ale i těmi, které bychom raději nikdy nepotkali.

V druhém díle, Honu na čarodějnice, poznáme fenomén lidské pověrčivosti, neznalosti a zloby. Poznáme, do jaké strašné situace se může dostat člověk, na němž ulpí podezření jen na základě záštiplného udání. Pradávné kletby jen udržují doutnající plamínek, který se může z ničeho nic rozhořet dusivým plamenem. Opět bude zbabělost, nenávist slavit vítězství. Ale jen do času.

Autorka Margit Sandemová se snaží vyvážit lidské slabosti a špatný charakter  postavami silnými, čestnými a statečnými. A tak to má být nejen v pohádkách, ale i skutečném životě. Aby čtenář nenabyl dojmu, že se jedná o černobílý boj mezi dobrem a zlem, prozradím jen tolik: ač se to zdá k nevíře, v jiných kulisách podobné věci prožíváme, řešíme i my.

Sandemová, Margit: Sága prokletých, Morová rána, Hon na čarodějnice
Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2008
obálka
www.fragment.cz


24.12.2008 - Jindřiška Kodíčková