Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kdo patří k finančním elitám v českých zemích?Úvodník: Hledání identity finančníka, rozmanitosti jeho akčních polí. Jak se formoval tenhle spolek? Jaký vztah lze najít mezi penězi a moderní kulturou? Co je výchova kapitalismem v oblasti finančnictví? Na to hledají odpověď autoři objemné publikace, Eduard Kubů a Jiří Šouša. Knihu nazvali přímočaře. Finanční elity v českých zemích 19. a 20.století. Život peněz v záři reflektorů.

Článek: Uvažuji, že titulek měl mít spíše minulý čas. Nejen proto, že popisovanému období skončil násilně mandát koncem první Československé republiky. To by se zase až tak moc nedělo, vždyť úspěšní finančníci vypustili své nástupce do finančních bitev nové republiky po roce 1990, někteří bezpáteřně i mnohem dříve, ale hlavně proto, že součastníci u kormidel bankovního sektoru mají pramálo práva se k těmto prvorepublikovým elitám hlásit.

Monografie, protože ta je to, co leží na mém stole, dává důkladnou výpověď o českých kapitánech korábů, plujících v bouřlivých vodách historie české i světové měny, o struktuře bankovnictví obecně, o pravidlech života konkrétních bankovních domů i jejich správních orgánech. Z koho se rekrutovali velcí akcionáři? Co ovlivnilo jejich pozdější nominaci do správních pozic? A vyrostl nový typ člověka, burzián. Jednalo se spíš o hráče či spekulanta? Stovky otázek, stovky odpovědí. Číhají na čtenáře. Kdo se v problému chce trochu zorientovat, nemůže zde váhat. Titul si místo ve vaší knihovničce, přimlouvám se, zaslouží.

Zajímavé je, že z textu jdou vyjmout detaily, jež mohou fungovat jako jakési axiómy výběru a chování i finančníka dnešního. Ten ale nesmí předvádět parlamentní tyátr a upozorňovat na sebe vztyčeným prostředníkem, třeba. Naopak svá poněkud devótní gesta musí zapomenout. To je příkaz stavu a rádoby elity společnosti, transponovaná do dnešních dnů. Zde kniha může sloužit jako jakási rukověť. Podívejme se, co asi zaujme každého čtenáře. Pokud chce hledat.

Tak, kdo má předpoklady stát se úspěšným v tomto jistě atraktivním resortu? Pravidlo to není!
1) Lidé s dekorativně působícími jmény a tituly z řad skryté aristokracie, advokacie nebo oblasti techniky, kteří jsou s to propůjčit bankovní a.s. na veřejnosti jistý lesk, vzbuzující důvěryhodnost. Přilákat bance klientelu skrze svůj štít je samozřejmost.
2) Známé osobnosti s vysokým společenským postavením, jmenovitě bývalí státní úředníci, zvláště ministři, význační bývalí pracovníci komunální správy.
Všimněte si, že zas hovoříme přísně v minulém čase. Lze z toho vytvořit zlaté pravidlo. O mé peníze se bude starat nejlíp ten, co se dokázal zabezpečit jinde. V knize to takhle nenajdete. Ale vyčtete!

Zástupy jmen, podobenky, odkazy na příslušnou detailní literaturu. Zevrubná archivářská práce, dokonalý průzkum finančního terénu. Pro studenty vysoké ekonomické skoro skripta. Pro všechny ostatní hluboký exkurs do oblasti, jež zůstává v běžném shonu za tlustou zdí.

Eduard Kubů, Jiří Šouša: Finanční elity v českých zemích 19. a 20.století
Vydalo nakladatelství Dokořán v roce 2009
titulka
www.kutnahora.cz; obálka dole www.dokoran.cz

 
                                           

27.02.2009 - Jaromír Komorous