Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Muž bez vlastnostíÚvodník: Rozsáhlou prózu Muž bez vlastností pojal její autor Robert Musil jako vrcholný životní román. Milan Kundera jej řadí k nejlepším vůbec. Bohatě zabydlené dílo postavami z nejrůznějších sociálních vrstev, jakoby zvenčí nahlížené osudy, přesný kolorit doby.

Článek:
Troufám si tvrdit, že rakouský spisovatel Robert Musil je poněkud světem pozapomenut.
Ne tak literární obcí. Narozen v roce 1880 zcela logicky zaznamenává ve svých dílech poslední agónii rakouského mocnářství. Pro své názory po vzniku třetí říše se uchyluje do emigrace a svůj život uzavírá v Ženevě. Německým literárním vrstevníkům se stal vzorem. Thomas Mann dokázal vystavět fond, jenž pomáhal Musilově rodině v doslovné bídě, v níž se ocitla po zákazu vydávání romanopiscova díla. Moravské kořeny Musil uvádí všude.

Román Muž bez vlastností se stal pod autorovým perem (psal opravdu ručně) freskou, kypící do neuvěřitelných rozměrů. Mám dojem, že původní synopse knihy vypadala jinak. Vyloženým pedantstvím v přístupu ke své práci a nadáním široké fabulace se nahozené motivy nemohly octnout v knize jen jako torzo . Musil byl perfekcionistou, navíc spoustou situací prostupuje jakési esejistické ztvárnění, hraničící s filozofickou úvahou nad zvoleným tématem. Proto, že se román rozrůstá do netušené šířky, pracuje Musil neuvěřitelně pomalu. &Skrtá, přepisuje, cizeluje práci jak drahokam. Románu věnoval deset života a přesto zůstal nedokončen. Nicméně, to, co leží na mém stole vydal ještě autor.

Ulrich je mladý schopný muž, zde hlavní postava románu. Vzhledem k tomu a k důkladné charakteristice postav se neztotožňuji s titulem, jenž vzešel z autorovy produkce. Ulrich se nevyhýbá ničemu v životě, včetně toho, co bychom označili nejspíš morálními poklesky. Ostatně těmi je kniha prostoupena a symbolicky tak ukazuje nezvratitelnou zkázu monarchie. Co je ústředním motivem knihy? Paralelní akce, přece. A to je co? Oslavy mocnářových narozenin, v jejichž přípravném štábu se Ulrich octne a stane se jeho tajemníkem. K oslavám ze známých důvodů nikdy nedojde. Situace románu naznačují proč.

Jestliže samotnou historii považujete za nauku příliš suchou, pak tento román přináší opak. Prostředí, v kterém se obecně známé akta odehrála, je čtenářsky mnohem zajímavější.

Obálka www.argo.cz

10.03.2009 - Jaromír Komorous