Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Barevné paradoxy Evy MansfeldovéÚvodník: Intenzivně barevná plátna s bohatou malířskou hmotou představují svérázný přístup malířky Evy Mansfeldové ke geometrické abstrakci

Článek: Svobodná, měrou vrchovatou užívaná hutná barevnost kontrastuje s přísnou strohostí až jednoduchostí, zároveň jednoznačností obrysu s pouhým náznakem detailu. Eva Mansfeldová používá tradiční techniku olejomalby na plátně. Vyvinula i vlastní technologii aplikace tempery, akrylu a kovových barviv na papíře.Na vernisáži se sešlo mnoho fandů malířky

Eva Mansfeldová (1. 5. 1950 v Praze), nejvýznamnější představitelka české variace konkrétního umění a svým způsobem i op artu, malířka, jejíž originální tvarosloví je založeno na vztazích mezi geometrickými tvary a barvou, vystavuje do 22. března 2009 v Galerii La Femme. Výběr z díla, pod názvem Třikrát jinak, představuje i další záběr tvorby zaměřené na ženu a její postavení ve společnosti, i lehce meditativní záběry přírody.Galerista M. Lipina a autorkou

Studovala na AVU u profesora Aloise Fišárka, vystavuje doma i v zahraničí, např. v Steinheimu v Německu, ve Wettingenu ve &Svýcarsku. Její dílo je zastoupeno v galeriích v Hong Kongu, Německu, &Svýcarsku, USA nebo Velké Británii.Barevná krása v pohybu

Božská moc geometrie, krása strohosti se kumuluje ve fascinujícím díle, jež originálně obohacuje soudobé konkrétní umění. Střídají se v něm konstrukce velice jednoduché se složitými, vertikály se snoubí s horizontálami, aby znenadání prošly drastickou deformací a rozbily celé obrazové pole spletitým a dynamickým pohybem. Ten se dostává do středu uměleckého zájmu a nutí i diváka k optickému pohybu a aktivní spoluúčasti na vnímání obrazu. Již Viktor Vasarely, maďarský výtvarník, hlavní představitel op-artu, říkal: „ Pohyb je agresivita, s níž struktury bezprostředně působí na sítnici.“ Vzájemné působení pestrých i tlumených barev vyvolává skutečně silné vibrace.Op-art (optical art , optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí většinou černobílých (později i barevných) geometrických obrazců, rastrů a vzájemně se překrývajících lineárních a plošných útvarů dosáhnou optické iluze pohybu, nestability. Ze statického obrazu se stává zajímavá pohybová hra.

Galerie La Femme: Eva Mansfeldová - Třikrát jinak, do 22. března 2009
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

14.03.2009 - Jindřiška Kodíčková