Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Convoy of remembranceÚvodník: Na paměť nejen květnových dní.

Článek: Jezdí k nám každým rokem a jeho příjezd je spojen se záplavou nových květů, vonících šeříků, narcisů a tulipánů. Ten tam je smutek zimních dní a jaro slaví svůj triumf. Je máj a vše co s májem souvisí, tedy jak praví básník: Viléme, Hynku, Jarmilo. Připomeňte si tu hrůzostrašnou historii o lásce a smrti a nespokojte se jen prvními verši o tom, jak chutná lásky čas. Však přece jen, vy oblační ztracenci, truchlící i v tomto krásném čase, rozplačte nejen sebe, ale i nás, kteří k vám zvedáme své oči. Vyroňte slzu na tváři, která pamatuje a to krásné nezapomíná. Vždyť právě pro ni přijel ten konvoj legendárních vozidel někdejší americké armády, a ona tu pojednou žije, tady v ulicích, tady v záplavě slunce i šeříkových květů. A je to opravdu ona. Auta plná vojáků, zbraní a swingové muziky. Snad ani netuší, že její skladatel již není mezi živými a zřítil se při letu do moře, ale to už bylo v roce 1943 a teď se píše 1945. Právě ho přiváží to krásná kolona vozidel. A odkud? Opravdu nevím. Přijíždí z dáli, modravé, tam za obzorem, z neznámých končin, nepoznaných světů... Tak, aby tamtéž se vrátila. Nepřináší nic, co souvisí s hrůzami války, není slyšet žádnou střelbu ani hukot bombardovacích letounů. Její úkol je jiný a my ho taktéž vnímáme. Přináší poselství plné naděje a víry v lepší příští. Tak jako tenkrát. A vždy znovu. Potřebujeme její příjezd, protože jsme lidé malomyslní a klesáme na mysli a čekáme rádi na své "blanické rytíře" a vůbec nevadí, když mají na sobě americké uniformy. Přicházejí ze světa, který nám déle žijícím opravdu připadal jiný, měl jiné hodnoty, tyto ctil a vážil si všeho, i své relativní chudoby. A tu svobodu si představoval také nějak jinak. Není divu, že ve vzpomínce nabyla podoby idylky zlatého věku.

Tento konvoj se vynořuje z mlhy naší každodennosti, ze starého světa, světa našeho mládí, jež se v jeho přítomnosti vrací, upamatovává na všechny šťastné chvíle a tím povzbuzuje duše zemdlené. Není také divu. Je to konvoj snů. Těch nejhezčích, ale již dávno minulých. Je to opravdový konvoj našich vzpomínek.

Zdroj obrázků www.militarycarclub.cz; www.gjt.cz;

                 
                          Vozy Military Car Clubu se svým dlouholetým šéfem Milanem Dlouhým.

14.05.2009 - Jan Alexander