Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Bůh není velikýÚvodník: O tom, jak náboženství všechno ničí. Už z podtitulu bude čtenáři okamžitě jasné, že autor nebude žádný náboženský příznivec. Zatvrzelý ateista Christopher Hitchens se ve své knize, dotýká velmi zásadní otázky dnešního světa: víry a náboženství.

Článek: Skeptickým pohledem vzdělaného člověka kritizuje veškeré církve, zabývá se nesrovnalostmi v Bibli a v neposlední řadě snaží se přimět každého člověka k základní lidské potřebě, kterou náboženství bere: ke svobodě rozumu.

Porovnává tři největší náboženství (křesťanství, židovství a islám) a dochází k názoru že náboženství zničí vše. Přednáší zásadní události Bible a přikládá k nim svůj názor. V každém světovém konfliktu bychom nalezli nějaký náboženský podtext. Velmi aktivně přistupuje k válce mezi muslimy a křesťany ve Svaté zemi. Proč se jednotlivá vyznání mezi sebou zabíjí? Vražda je nejtěžší hřích, uctívání desatera je tedy potom poněkud irelevantí.

Autor popisuje své vlastní zkušenosti se sekularisty. Jako zpravodaj navštívil Hitchens mnoho zemí a se zaměřením na vyznání se snažil pochopit podstatu jejich myšlení. Jedinou správnou cestou k osvobození od náboženství je vzdělanost- dokud Benjamin Franklin nevynalezl bleskosvod, věřili lidé že blesk je božím trestem. Církev, i když nerada musela ustoupit vědě. Stejné to bylo s Darwinem a jeho evolucí. To že se lidé vyvíjejí je dnes už dokázané, s nějakým mýtem o stvoření dvou prvních lidí již církev neuspěje. A tak to půjde dál až ze snůšky výmyslů a lží nezůstane nic, čemu by mohl někdo uvěřit. Zde se dostáváme k zásadní věci: lidé potřebují něčemu věřit, i kdyby náboženství přestalo existovat, bůžky si vymyslí a budou bojovat o svou pravdu s dalšími vyznáními dál.

„Nikoli Bůh stvořil člověka, ale člověk stvořil Boha.“ Citát Ludvíka Feuerbacha. Vystihuje autorovi myšlenky naprosto přesně. „Jsou dny, kdy postrádám své tehdejší přesvědčení, ale jakmile se vzdáte svých dogmatických postojů a dopřejete si výsadu svobodného myšlení, budete se cítit lépe i vy, za to vám ručím.“ Toho přesně se snaží Hitchens docílit, nebere vám vaše vyznání, pouze chce, aby každý před tím než přijme nějaké dogmatické stanovisko použil svůj rozum a svobodné rozhodování.

Na začátku každé z devatenácti kapitol najdete citáty filosofických velikánů, kterých si autor váží (např.: Sigmund Freud, George Orwell, Francis Bacon, David Hume). Některé kapitoly provází biblické příběhy, které jsou racionálním a nedogmatickým přístupem vysvětleny, avšak závěrečný pocit nechává autor na vás. Jako příklad uvádím pochybný příchod mesiáše v podobě Ježíše Krista v křesťanství, nebo nejistoty ohledně života muslimského Muhameda. Christopher Hitchens nastoluje kontroverzní náboženské otázky a svými intelektuálními názory podloženými vědeckými poznatky, vlastní znalostí a zkušeností zadupává pochybné argumenty pro náboženství hluboko pod zem. V kapitolách kde se neprobírají biblické části se setkáváme s filosofickými úvahami. Pestrá škála jmen, spisů, trefných citátů a názorů svědčí o autorově širokém rozhledu ohledně historie filosofie, která samozřejmě velmi úzce s náboženstvím souvisí. Vždyť byli to právě osvícení myslitelé a vědci kdo vedou naši civilizaci vpřed. Nebáli se, i přes nechuť církve říci svůj názor a mnozí za to také zaplatili (viz Giordano Bruno). Naštěstí nic netrvá věčně, inkvizice o svou moc přišla a civilizace mohla zase popojít dál.

Přes všechny zápory náboženství bychom neměli zapomínat na jeho klady. Říká se, že víra pomáhá a léčí. Je jisté, že pravdu o Bohu nikdy nezjistíme a možná že je to právě ono hledání Boha, které nás vede dál. Nikdy však nesmíme zapomenout na to, že hranice mezi zdravým náboženstvím a fanatičností je velmi úzká.

Christopher Hitchens: Bůh není veliký
Vydalo nakladatelství Metafora 2009
obálka
www.metafora.cz


28.07.2009 - Adam Šimoník