Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Brouci v hlavě aneb mámo, je to vůbec možné?Úvodník: Odedávna lidé žili v údolí strachu a jen občas vystoupili po úbočí odvahy, aby jí pohlédli zblízka do tváře. Tajemné světy, křesťanské nebe, peklo vzápětí, zelenkavé děti a kraje dobrotivých elfů, kam je dokonce dobré zdrhnout z našeho. Tím vším je lidstvo obklopeno a rádo do toho zabředává. Záhady kolem nás sebral a sepsal Vladimír Liška.

Článek: Autor Mgr. Vladimír Liška je ufolog a v roce 1990 založil Československou archeoastronautickou asociaci. Paleoastronautika, parapsychologie, psychotronika a další větve tohoto prapodivného stromu vyrostly v éře naivity v popřevratové společnosti, a ta přes svou bezuzdnost velmi záhy začala eliminovat potřebné od méněpotřebného či dokonce nepotřebného, a tak značně nečitelná asociace zanikla už v roce 1993. Všiml si toho někdo? Já ne. Energie zakladatele, věnovaná tomu spolku, se upřela jinam a my věřme společně, že daleko životněji. Vladimír Liška se věnuje publicistice a podepsán je zhruba u třiceti knížek. Vzhledem k tomu, že v nakladatelství XYZ vycházejí jeho rukopisy pravidelně (připomeňme jen úspěšný svazek Kletba čachtické vražedkyně), dá se předpokládat, že si svou parketu už dávno našel a čtenáři našli jeho. Komu to připadá málo?

V devětadvaceti tématicky rozdělených kapitolách rozkrývá autor záhady, jež nás obklopují, pod zorným úhlem svého pohledu. Ten je na hony vzdálen normálnímu chápání světa. Stručně: Evoluce je ryze empirický přístup k dění mezi námi a všeobecně jistě uznáván, ale její pravidla nejsou všespasitelná. Dodávám otázku: Co je vlastně normální? Vladimír Liška odpověď nechává na úvaze každého, i když důkazy ke své předkládá ve svědectví a vyprávění jiných, v žijících legendách či dokonce jen v pohádkách. Citáty slavných psychologů, psychiatrů, filosofů a básníků témata uvádí. Opírá se o ně, vyvrací je. Když mu argumenty přihraje život, když je předloží vědec a nedá se o nich diskutovat, přijme fakt bez dalších komplikací. Milý pohled na exaktní výzkumy z pohledu excentrika.

Vzbuzuje ve vás vyvolávání duchů šimrání v zádech? A přesto si autor dovolí větu: Dnes jen málokdo pochybuje o tom, že někteří lidé takové bytosti skutečně vnímají. Vznikla psychoterapie, regulérní metoda při komunikaci v oblastech ryze lékařských i zájmových.
Navázat kontakty se záhrobím se badatelsky snažil už v devatenáctém století Robert Hare z Pensylvánské univerztity. Stal se asi prvním vysokoškolským profesorem, který své teze neváhal zpřístupnit studentům, ale zároveň přibyla otázka: Co ano a co už, případně, ne?

Víme, že je něco mezi zemí a nebem a my na to nemáme racionální vysvětlení.
Vlastností člověka velmi důležitou je jeho zvídavost. Na druhou stranu schopnost povznést se nad věc. Nejsme tu, abychom stanovili hranici za čím běžet jak pes na stopě a nad čím se usmát. To udělá čtenář této knihy. Najde v ní, nad čím se každý zamyslí a i když má na věc jiný pohled, nasadí mu to, přinejmenším, brouka do hlavy. Nech brouka žít, zpívá Juraj Kukura.

Vladimír Liška: Záhady kolem nás
Vydalo nakladatelsví XYZ v roce 2009
Obálka
www.xyz-knihy.cz

24.11.2009 - Jaromír Komorous