Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Bezpečný vstup do říše mrtvýchÚvodník: První český autentický překlad. Teprve s patřičnou znalostí vrcholných textů a pozemskou bezúhonností mohl zesnulý Egypťan předstoupit před boha Usira a jeho soud v Síni obou pravd. Staroegyptská Kniha mrtvých pak je vrcholným svědectvím vědeckého, překladatelského a básnického úsilí, pod které se podepsal Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. Egyptolog tělem i duší.

Článek: Čeho si člověk všimne okamžitě je skutečnost, že Egypťané naprosto nezastřeně
a s pochopením mluví o dvou pravdách. Že by jejich věčná touha po pospolitosti tímto způsobem otvírala vrata toleranci nebo je křesťanské chápání světa, bohužel, omezené? Po přečtení knihy možná dojdete, pro někoho překvapivě, k druhému závěru. Vyrovnat se s tím poznáním není akt na jednu kávu, ale hlavně je třeba si uvědomit, že se nic neděje. Svět se tenkrát i nyní chová pořád stejně a etické vnímání skutečností je také totožné. Houby zle.

190 básním staroegyptské veršované literatury se v knize říká říkadla. Ta na vás dýchnou horkým dechem pouště i každoročními životanosnými záplavami na Nilu, až ke zbožnění.

Při četbě mnohokrát narazíte na pojem maat. Egypťan pojem vykládá jako řád, pořádek, pravdu. Čili etická pravidla, ke kterým nilský národ dospěl ve třetím tisíciletí před Kristem
a jež nikdy nezanikla. Křesťanství je přijalo a prohloubilo, ale jak je vidět, jedna pravda zmizela. A přibylo roční období. Egypťané znali tři a vystačili si. My čtyři taky budeme asi považovat brzy za zbytečné. Společenské rozdíly považoval Egypťan za nepřekročitelné.
V tom si může podat ruce s hinduistou. Ovšem naprosto jedinečné je egyptské chápání rovnosti při vstupu do říše mrtvých. Že se vydal dotyčný na svou poslední pouť s Knihou mrtvých je samozřejmé. Že se tam vydá za doprovodu nejbližších předpokládal tenkrát celý Egypt. Ale, že před poslední Usirův soud, účtování, předstoupí se stejnými právy pán i kmán jiné kultury nepřevzaly. Každý spravedlivý se mohl navěky plavit na Reově sluneční bárce.

Původní prameny i sám autor považují za prioritní říkadlo to s číslem 125. Co se má říct při příchodu do Síně obou pravd? Návod, jak s klíčníky jednotlivých bran jednat? Proč ne?

Najdeme zde kurzívou vytištěné kratičké vysvětlení ke každému říkadlu i s výkladem. Jeho správné užití ve správný čas. Bohaté ilustrace za použití původních hieroglyfů a dalších staroegyptských kreseb. Kniha, jež potěší nejen milovníky historie, ale obohatí každého
(i laického) zájemce o světové a vskutku rozdílné kultury. Jenom číst tu vzletnou rétoriku!

Břetislav Vachala: Staroegyptská Kniha mrtvých
vydalo nakladatelství Dokořán v roce 2009
obálka
www.dokoran.cz

27.11.2009 - Jaromír Komorous