Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Průnik do našich dušíÚvodník: Kráčíme do nitra historie lidstva, do jeho prvních pokusů zobrazit se a vyjádřit, najít si ve světe své místo. Vystupujeme z temnoty nevědomí, abychom se vrátili, poníženě přistoupili k dávnému umění. Přesně tyto pocity nás zaplaví při vnímání umění Miloslava Polcara. Jeho vize můžete sdílet v rakovnické Rabasově galerii.

Článek: "Už z názvu jsem chtěl, aby bylo patrné, že vytvořené práce se stávají řetězcem koncepčních úvah a aktivit a prodělávají neustálou změnu. Pohybují se sice v tradičním transferu, matrice, barva, papír, ale netrvají na výsledné podobě ani v jedné sféře. V některých plošných dílech jsem se snažil o zachycení pohybu různého pohledu na jeden a ten samý objekt nebo vyjádřit hmotnou existenci prostřednictvím reliéfních otisků. Oproti tomu jsem chtěl zdůraznit odlehčení, vykročením a průnikem do prostoru prostřednictvím nainstalovaných a upevněných fragmentů grafických listů na různých prostorových nosičích….", říká Miloslav Polcar.

Je jedno, zda se jedná o prostorové objekty, či o malbu. Polcar nám v obojím představuje své vize archetypů a my je můžeme snadno uchopit. Podáváme si při tom ruce s megalitickými kulturami, se šamany, hladíme s úctou totemy. Chápeme význam prastarých znaků tvořících základy dorozumívání.
Mezi těmito symboly rozeznáváme hlavy, tvary těla se silným abstraktním prožitkem. Vždyť toho je u opravdového umění třeba. A tak jsme vtahováni ze současnosti až někam do neolitu, hladíme dávné ornamenty a chceme porozumět všem „zmateným“ tahům. Takto vypadají malby z naší výstavy. 

                                       
                  Brána, 1988                                         Figura, 1988

Jinou hrají prostorové objekty v patře výstavních prostor. Nemůžeme zůstat v dávnověku, ocitáme se v současnosti. Je to jako rána do hlavy. Jiné barvy, jiné vidění, ani stopy po splynutí s historií. Tyhle práce jsou naprosto odosobněny, jako by autor tápal v moderní civilizaci. Syté křiklavé barvy v ostrém kontrastu s bílou, zakulacené křivky se rvou s ostrými hranami, vzdušnost, až chybějící zakotvení mezi lidmi, na zemi.

Model prostorové situace, Instalace III, 2009

Ráda se vrátím do přízemí, ke svým kořenům, k pocitu bezpečí a zemitosti.

Miloslav Polcar

- narozen 3.2.1947 v Českých Budějovicích
- 1967-1973 V&SUP Praha ( ateliér prof. Z.Sklenáře a prof. V.Menčíka, jeden z posledních asistentů E.Filly, pozn. autora)
- docent a vedoucí katedry výtvarné výchovy na PF UK v Praze
- žije a tvoří v Praze
- volná tvorba ( grafika, kresba, malba, objektová tvorba)
- ceny: 1991 Silver prize, mezinárodní trienále grafiky Praha
        1995 Grafika roku, cena asociace volné grafiky
        1997 Grafika roku, cena hlavního sponzora
- zastoupení ve veřejných sbírkách: NG Praha 
                                               Památník národního písemnictví Praha 
                                               Muzeum moderního umění Györ Maďarsko
                                               UK Praha
- od roku 1983 samostatně vystavuje v ČR i v zahraničí


Miloslav Polcar - transfer

Rabasova galerie
Nová síň pod Vysokou bránou
Rakovník
14.1-7.3.2010Foto: autorka článku

03.02.2010 - Julie Kolocová