Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . Tiráž ...  Dnes je  sobota 22.6.2024, svátek má Pavla 

Hledej

Spolupracujeme

www.bioscop.cz

www.bontonfilm.cz

www.botanicka.cz

www.divadlodisk.cz

www.divadlonavinohradech.com

www.divadloviola.cz

www.dokoran.cz

www.epocha.cz

www.hostbrno.cz

www.jota.cz

www.knihykazda.cz

www.literarnistrom.cz

www.mestskadivadlaprazska.cz

www.ngprague.cz

www.supraphononline.cz

www.svandovodivadlo.cz


Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl

12.02.2013   redakce   Výtvarné umění   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy nevidělNárodní galerie v Praze ve spolupráci s jihokorejským Národním muzeem současného umění – National Muzeum of Contemporary Art / NMCA prezentuje poprvé v zahraničí největší kolekci české moderny v novodobé historii České republiky. Autorka výstavy Helena Musilová připravila ucelený soubor 107 děl od 28 českých výtvarníků z období 1905 – 1943, které pod názvem „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl“ (název podle vystaveného obrazu Josefa &Símy) prezentuje vrcholná díla české moderny.

Obyvatelé Soulu mohou po dobu tří měsíců zhlédnout výtvarná díla Františka Kupky, Josefa &Símy, Františka Muziky, Emila Filly, Karla Teigeho, Toyen, Josefa Čapka, Jindřicha &Styrského, Bohumila Kubišty a dalších významných umělců tohoto období. Všechna patří do sbírek Národní galerie a často se objevují na řadě prestižních výstavních přehlídkách
 
V Soulu byla slavnostně zahájena výstava „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl“, a to za účasti ministrů kultury obou zemí, ministryně kultury České republiky Aleny Hanákové a korejského ministra kultury pana Choe Kwang-Sika, ředitele Národní galerie v Praze Vladimíra Rösela, autorky výstavy Heleny Musilové a dalších hostů.

Záměr prezentovat  české moderní umění v Koreji iniciovalo soulské Národní muzeum moderního umění před několika lety. Po návštěvě Česka a Národní galerie v Praze v roce 2011 se finalizovala podoba výstavního projektu, soustředícího se na malbu a její proměny ve sledovaném období. Kolekce 107 obrazů českých modernistů, kteří představují to nejlepší té doby nejen v českém ale i evropském kontextu, tak představuje zároveň ucelený pohled na jedno výtvarné médium.
 
„Byla to dlouhá cesta, ale přípravy, transport i instalace proběhly v pořádku a výstava v Soulu je krásná. Dva různé pohledy při instalaci vybraných děl ve výstavním prostoru přinesly zajímavé konfrontace a nové úhly pohledu, říká autorka výstavy Helena Musilová, kurátorka Sbírky moderního
a současného umění Národní galerie v Praze, která reprezentativní soubor obrazů pro Koreu ze sbírek moderního a současného umění Národní galerie v Praze v minulých měsících připravila a v těchto dnech se svými kolegy osobně dohlížela nejen na bezpečný transport uměleckých děl, který probíhal za přísných bezpečnostních podmínek, ale i na jejich instalaci s korejskou kurátorkou projektu. Do Soulu odletěl i vedoucí restaurátorského oddělení Národní galerie v Praze doc. Petr Kuthan, který zkontroloval stav obrazů v cíli cesty a dohlédl na vlastní instalaci.
 
Garance bezpečného návratu byla zajišťována Národní galerií a Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci se zástupci Ministerstva zahraničí ČR. Vývozní povolení vzhledem k vysoké umělecké hodnotě děl bylo podrobeno obezřetnému zkoumání ze strany Ministerstva kultury ČR. „Schvalovací proces odpovídá výjimečnosti stavu, ve které se sbírky Národní galerie od roku 2011 nacházejí z důvodů kauzy Diag Human. Věříme, že v dohledné době dojde k nápravě stavu do standardních podmínek a Národní galerie v Praze se vrátí do pozice, která ji na mezinárodním poli náleží. Pracovali jsme na tom dost dlouho. Záruky z jihokorejské strany jsou nadstandardní,“ uvedl generální ředitel NG v Praze Vladimír Rösel.
 
K výstavě vychází doprovodná publikace s texty z korejské i české strany. Národní galerie v Praze děkuje za podporu a spolupráci Ministerstvu kultury České republiky a Velvyslanectví České republiky v Korejské republice, jmenovitě panu velvyslanci Jaroslavu Olšovi.
 
Členění výstavy:
Expozice je členěna do tří částí, samostatný prostor je věnován dílu Františka Kupky, na jehož několika pracích je ukázána jeho cesta k nefigurativnímu a abstraktnímu umění.
  1. 1905–1918
Vlastní začátek výstavy je vymezen rokem 1905, kdy měl v Praze velkou výstavu norský malíř Edvard Munch, což se stalo iniciační událostí pro charakter českého moderního umění. Vznikla celá řada špičkových děl, které můžeme nejprve řadit k širokému proudu expresionismu, postupně transformovaného do kubistického tvarosloví. Právě český kubismus zaujímá v evropském umění výjimečné místo; principy tohoto směru zde byly pochopeny a dále inovativně rozvíjeny do velmi specifických podob.
  1. 1918–1930
Rok 1918 znamenal nejen ukončení 1. světové války, ale i vznik samostatné Československé republiky. Nové uspořádání se podepsalo i na podobě českého umění – na jedné straně optimismus a pohrávání si s formami a obsahy, na druhé straně civilistní a sociální témata. Objevují se celá řada přístupů i námětů; z vystavených exponátů je možné získat představu o pluralitě a pestrosti, kterou se umění té doby vyznačovalo.
  1. 1930–1939
V tomto období se české umění osamostatnilo od svých vzorů a dokázalo přijít s vlastními koncepty, které rezonovaly s celkovým charakterem světového umění. Surreálná a imaginativní díla zároveň vyjadřovala obavy z dobové politické i společenské situace, která vyústila v tragédii 2. světové války. Velká pozornost je v této části věnována dílu Josefa &Símy, který v blízkosti surrealismu nově zhodnocoval motivy světla a jednoduchých tvarů, a Emilu Fillovi a jeho cyklu Boje a zápasy.

V Jižní Koreji stále stoupá zájem o české umění, českou kulturu a Českou republiku. Národní galerie od této výstavy očekává nejen úspěšnou prezentaci českého umění v Koreji, ale vzhledem k tomu, že Česká republika je jednou z nejoblíbenějších destinací pro korejské turisty, chce i touto výstavou přilákat do sbírek NG v Praze.

"Sbírky Národní galerie mohou sloužit jako okno do evropského umění pro korejské znalce umění i turisty. Obě země, relativně nevelké, obklopené velkými a politicky či ekonomicky silnými sousedy, procházely obdobně zásadními etapami rozvoje a přijímaly novou kulturu a umění. Přestože tato výstava je ucelený a reprezentativní vzorek české moderny, jedná se stále o zlomek toho, co může Národní galerie představit v Praze“, uvedl Vladimír Rosel, generální ředitel Národní galerie v Praze. Je zřejmé, že po českém filmu, vážné hudbě a literatuře představuje české výtvarné umění v Koreji další významný krok v upevnění našich vzájemných kulturních a obchodních vztahů.
 
Soul se navíc stává místem kvalitních mezinárodních výstavních projektů.  Ve stejné době, kdy se koná výstava české moderny, zde probíhá výstava Vincence Van Gogha a v městském muzeu výtvarného díla Tima Burtona. Po české výstavě bude následovat retrospektiva Paula Gauguina. „ Pro nás, jako autory výstavy je tak zajímavé sledovat, jakým způsobem korejští kolegové, ale i široká veřejnost „čte“ české umění. Vedle předpokládaného zájmu o díla Františka Kupky se například velké pozornosti těší dílo Toyen, kolekce sociálního umění dvacátých let, dílo Emila Filly vzniklé před druhou světovou válkou a pro nás překvapivě mají velkou odezvu dva obrazy v čechách ne příliš známé malířky Vlasty Vostřebalové-Fischerové“ , dodává Helena Musilová.
 
 
Národní muzeum současného umění – National Muzeum of Contemporary Art / NMCA
 Národní muzeum současného umění NMCA, palác Deoksugung se specializuje se na prezentace korejského a světového výtvarného umění období 1900 – 1960. Jako jediné muzeum umění v Jižní Koreji se Národní muzeum současného umění zabývá jak moderním a současným tamním uměním, tak i prezentací zahraničních děl. Vzniklo v roce 1969 a od roku 1973 sídlí v paláci Deoksungung. V roce 1998 bylo Národní Muzeum umění v Deoksugung ustaveno jako součást Národního muzea současného umění s úkolem strukturovat vznik a historii korejského moderního umění. Muzeum vedle své výstavní činnosti věnuje i výzkumným a vzdělávacím projektům, pořádá akademické přednášky a vydává publikace.
K 1. lednu 2006 bylo Národní muzeum současného umění transformováno do nezávislé organizace, což umožnilo vedení provést organizační změny a přetvořit instituci do moderní podoby otevřeného muzea pro všechny kategorie návštěvníků.
 
Palác Deoksugung (NMCA) o velikosti více než 3000 m2, výstavní plocha přes 1100 m2,
současně
pořádá dvě velké výstavy :
 
- ze sbírek NG v Praze:  Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: česká moderna 1905 – 1943
 
- Moderní mistrovská díla ze sbírky NMCA: Poezie a sny – korejské umění začátek 20. století  - 1950
 
Obě výstavy vedle sebe tak připomínají jistá podobenství v novodobé historii obou našich malých zemí vedle mocných sousedů. Jedné uprostřed Evropy sousedící s Německem a nedaleko tehdejšího Sovětského svazu  a druhé na poloostrově blízko Japonska a sousedící s Sovětským svazem.  V první polovině 20. století Korea prožívala historicky nejtemnější  období  (od roku 1910 do roku 1945 byla země okupována Japonskem a byla součást japonského císařství. Za Japonsko museli Korejci bojovat i ve 2. světové válce.  Po kapitulaci Japonska byla země rozdělena na dvě okupační zóny, severní sovětskou a jižní americkou. Toto rozdělení mělo za následek vyhlášení kruté války 1950 – 1953 a rozdělení Korejského poloostrova dodnes). Navzdory těmto historickým protivenstvím, korejští umělci nepřestali zpívat své sny a představovali své vlastní verze ráje, jak je vidět v vystavovaných děl.  Výtvarná díla jsou vystavena společně s poezií, která odhaluje podstatu té doby. Výstava 100 děl od 55 umělců zastupuje korejské moderní umění, včetně Choong-sik, Ko Hui-dong, Lee Sang-Beom, Lee Chong-woo, Chu Kyung, Oh Ji-ho, Ku Pon-ung, Lee Jung-sup, Park Soo-Keun, a Kim Whan-ki.


Zdroj: NG Praha


Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0498 s