Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . Tiráž ...  Dnes je  sobota 22.6.2024, svátek má Pavla 

Hledej

Spolupracujeme

www.bioscop.cz

www.bontonfilm.cz

www.botanicka.cz

www.divadlodisk.cz

www.divadlonavinohradech.com

www.divadloviola.cz

www.dokoran.cz

www.epocha.cz

www.hostbrno.cz

www.jota.cz

www.knihykazda.cz

www.literarnistrom.cz

www.mestskadivadlaprazska.cz

www.ngprague.cz

www.supraphononline.cz

www.svandovodivadlo.cz


GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH: Obrazy krásy a spásy

03.04.2014   redakce   Výtvarné umění   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH: Obrazy krásy a spásy Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy představuje soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl s mimořádným úspěchem představen v Západočeské galerii v Plzni. Vystavení děl z období doznívajícího středověku (15.–16. století) z jihozápadních Čech vyvolalo senzaci – v celé historii Západočeské galerie (založené roku 1953) tato expozice přilákala nejvyšší, rekordní počet návštěvníků.

V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který přesně ukazuje, proč pozdně gotické umění z  jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost, a dokládá, že prezentace tohoto souboru působí na diváky jako magnet.

Území jihozápadních Čech je v jagellonském období spojeno především s majetkovou expanzí mocného šlechtického rodu &Svihovských z Rýzmberka a růstem rodových dominií dalších jim příbuzných rodů (páni z Rýzmberka a Dolan, Rožmitálové, Černínové z Chudenic). Členové těchto rodů vlastnili rozsáhlá území, zastávali v zemi nejvyšší funkce a patřili mezi nejbohatší osobnosti v Českém království. Jejich obrovský politický vliv sílil i díky šikovné úvěrové politice; mezi nejvýznamnější dlužníky patřili oba jagellonští králové Vladislav a Ludvík. Král navíc pobýval převážně v Uhrách, takže v Čechách faktická moc spočívala v rukou nejvyšší šlechty, z níž výsadní postavení náleželo právě oběma zmíněným rodům. Jejich vysoký společenský statut se projevoval i prostřednictvím rozsáhlé donátorské činnosti; staly se největšími objednavateli v oblasti jihozápadních Čech a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci Českého království té nejvyšší úrovně.
 
Koncept výstavy proto ukazuje umělecká díla vzniklá pro objednavatele již zmíněných šlechtických rodů, především &Svihovských z Rýzmberka – např. Epitaf Půty &Svihovského z roku 1504 či dochované části původního oltářního vybavení hradního kostela na Rabí z roku 1498. Druhou část výstavy tvoří díla, jež za svůj vznik vděčí městům. Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Monumentální řezby vynikající výtvarné kvality ve stylu tzv. podunajské školy vznikly po roce 1521 v bavorském Pasově, kde je objednala klatovská městská rada. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy. V okolí města Kašperské Hory se nalézala největší ložiska zlata a díky jeho těžbě a distribuci dále do Čech a do Evropy bohatla i města podél Zlaté stezky.
Světem vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, se zabývá třetí část výstavy s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku) lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem. Tato dvě Oplakávání patří k ikonickým dílům naší pozdní gotiky a v Národní galerii jsou spolu představena vůbec poprvé, a to díky pochopení a podpoře zapůjčovatelů, kteří byli výstavě maximálně nápomocni. Vystavení obou Oplakávání také umožňuje sledovat rozdíly v přístupu dvou největších uměleckých osobností „české“ pozdní gotiky – tj. mezi Mistrem Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistrem Oplakávání Krista ze Žebráku.

Část názvu výstavy – Obrazy krásy a spásy – spojuje tři termíny. Termín „obrazy“ odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše.
K projektu připravuje nakladatelství Arbor Vitae rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků především z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který i s účastí autorů expozice připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze.


&Sternberský palác
Hradčanské nám. 15
118 00 Praha 1VSTUPNÉ V RÁMCI STÁLÉ EXPOZICE:
základní            150 Kč
snížené               80 Kč
rodinné              200 Kč
školní skupina     20 Kč / žák

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORY A LEKTORY
soboty v 15.00
   
12. 4.           Olga Kotková
  3. 5.           Alena Kingham
24. 5.           Olga Kotková
  7. 6.           Ondřej Faktor
21. 6.           Alena Kingham
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S AUTORY VÝSTAVY
  6. 4. NE      15.00           Michaela Ottová
15. 4.   ÚT     16.30           Jan Royt
 
Cena za komentované prohlídky: základní 80Kč, snížená (studenti, senioři)50Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) členové SPNG 40Kč 
Doba trvání:cca 45 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky
Cena: 600 Kč/hod./skupina + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220514598, 233350042,43
 
PŘEDNÁ&SKY ODBORNÍKŮ S DATAPROJEKCÍ
23. 4. ST  16.30 Socha v liturgickém prostoru. Umělecká reprezentace rodu &Svihovských z Rýzmberka.  Michaela Ottová
31. 5. SO 11.00 Desková a nástěnná malba v jihozápadních Čechách  
Jan Royt
Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG
a pedagogové) Doba trvání:cca 60 min. / Místo setkání: přednáškový sál 2. patro vlevo
 
VÍKENDOVÉ DÍLNY
 
VÍKENDOVÁ DÍLNA PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ
22. 6. NE  10.30 – 17.00 (přestávka 13.00 – 14.00)
Výtvarný ateliér proměníme v improvizovanou řezbářskou dílnu, ve které se seznámíme s řezbářskými nástroji – dláty, rydly, palicemi – a jejich použitím. S jejich pomocí vytvoříme jednoduchý reliéf.
Cena: 600Kč /300Kč studenti, senioři; v ceně: návštěva výstavy a přístup do expozice, materiál, zapůjčení řezbářských nástrojů, odborné sochařské vedení  (MgA. Kamila Housová Mizerová) - při pěkném počasí možnost práce v zahradě &Sternberského paláce. Počet osob: maximálně 10, minimálně 5/ Počet míst omezen!
Rezervace nutná na telefonu: 220514598 nebo e-mail: handlova@ngprague.cz
 
VÍKENDOVÉ  DÍLNY PRO DĚTI  A  RODIČE
 
26. 4. SO 14.00 – 16.00 (děti 6-9 let)
27. 4. NE 14.00 – 16.00 (děti 9-13 let)
 
 
 
U MISTRA ŘEZBÁŘE
Přijďte nahlédnout do středověké řezbářské dílny a seznamte se s jejím provozem. Vystavené dřevořezby vznikly v jihozápadních Čechách před mnoha staletími. V ateliéru se pokusíme „obraz krásy“ pomocí řezbářských a dalších nástrojů vykouzlit i my.
Cena: 90 Kč za osobu / Místo setkání: vestibul &Sternberského paláce / Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon / Informace na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721).
 
SPECIÁLNÍ  AKCE
 
DEN MUZEÍ
18. 5. NE 11.00 a 14.00 komentovaná prohlídka výstavy
Cena: zdarma / Místo setkání vestibul paláce/ Počet míst omezen,  max. počet účastníků ve skupině 25
 
PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
14. 6. SO 20.30, 21.30, 22.30 – krátký komentář k vybranému dílu na výstavě
Cena: zdarma / Místo setkání s lektorem:  na výstavě ve 2. patře
 
PROGRAMY PRO &SKOLY
U mistra řezbáře - program pro 1. stupeň Z&S, 2.-5. třída Z&S  s pracovním listem
a výtvarnou činností.   Seznámíme se s provozem řezbářské dílny, zahrajeme
si na mistra řezbáře a přitom odhalíme různá dílenská tajemství a postupy a hravou formou vypátráme odpovědi na všechny otázky. Na rozdíl od středověkých řezbářů
si naše pokusy fotograficky zdokumentujeme (fotoaparát s sebou – jeden na třídu).
Obrazy krásy a spásy – program pro S&S.   V obecných  souvislostech  je program zaměřen na vzdělanost a umění středověké společnosti.  Na výstavě se seznámíme
se základními ikonografickými typy soch a oltářními malbami a pokusíme se odhalit svébytný charakter středověké umělecké tvorby v jihozápadních Čechách.
Cena:  30 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob /  600 Kč / 1 skupina žáků menší než
20 osob / + vstupné / Doba trvání 90 min. / Rezervace: dva týdny předem na tel. 220514598 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz
 
 
VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Prostor pro vlastní výtvarné aktivity, hry i  zábavné úkoly inspirované výstavou.
 
Změna programu vyhrazena.


 Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0451 s