Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . Tiráž ...  Dnes je  sobota 22.6.2024, svátek má Pavla 

Hledej

Spolupracujeme

www.bioscop.cz

www.bontonfilm.cz

www.botanicka.cz

www.divadlodisk.cz

www.divadlonavinohradech.com

www.divadloviola.cz

www.dokoran.cz

www.epocha.cz

www.hostbrno.cz

www.jota.cz

www.knihykazda.cz

www.literarnistrom.cz

www.mestskadivadlaprazska.cz

www.ngprague.cz

www.supraphononline.cz

www.svandovodivadlo.cz


Druhá světová den po dni: Listopad krvácí germanizací I.

02.11.2009   redakce   Společnost   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

Druhá světová den po dni: Listopad krvácí germanizací I. Hitler testuje árijský původ, Himmler očerňuje Churchilla, že stojí za atentátem na vůdce. Napětí v Evropě by se dalo krájet. Pokračování neveselého líčení událostí roku 1939.

Středa 1. listopadu 1939

Příliv etnických Němců z pobaltských států do Německa stále pokračuje. Vládci Třetí říše se pokoušejí reorganizovat své impérium germanizací ve velkém a tím, čemu říkají řešení židovské otázky.

Vytvoření Deutsche Volksliste neboli seznamu etnických Němců zřídilo čtyři kategorie pro všechny občany, žijící v okupovaných oblastech nebo přicházející do Velkého Německa, kteří se považovali za Němce. Po podrobném šetření jsou zařazeni následujícím způsobem. Kategorie 1 je vyhrazena těm, kdo podporují nacisty. Do kategorie 2 spadají ti, kdo kromě toho, že hovoří německy a věří, že jsou Němci, jsou ochotni zemřít za svou vlast. Obě tyto kategorie dostanou přednostně německé občanství. V ostatních dvou kategoriích je německý árijský původ ověřován sérií testů. Tito občané musí pracovat pro větší slávu Třetí říše.

Protože se německá vojska bez přestání přesunují k západním hranicím země, holandská vláda vyhlásí v oblasti hranic s Německem výjimečný stav.

Čtvrtek 2. listopadu 1939

Ministr propagandy Josef Goebbels navštíví Lodž neboli Litzmannstadt, jak ji nazývají Němci. Lodž leží jihovýchodně od Varšavy a stala se administrativním centrem německé vlasti. V lodžském ghettu je natěsnáno více než 200,000 Židů, kteří mají jen málo šancí na přežití. Goebbels o nich hovoří jako o zvířatech, která nepatří k lidskému rodu a která se musí vyhubit, protože v opačném případě, podle Vůdce, „židovská nákaza zničí Evropu“.

Hitler se setká se svým vrchním velením, aby prodiskutovali situaci s ohledem na invazi do Západní Evropy. Generál Walter von Brauchitsch, vrchní velitel branné moci Wehrmachtu, oznámí nacistickému vůdci, že armáda není na novou válku připravena a za svůj názor je vystaven řadě urážek.

V Británii král Jiří VI. vyznamená piloty Královského letectva, kteří provedli první nálety nad německým územím.

Pátek 3. listopadu 1939

Ve Washingtonu Kongres na žádost prezidenta Roosevelta modifikuje Zákon o neutralitě. Ačkoli většina Američanů dává přednost nezasahování, klauzule o zákazu dodávek zbraní nebo poskytnutí úvěru zemím ve válce je zrušena. V hlavním městě Spojených států je jmenována komise pro obchod s Velkou Británií a Francií.

Brigády NKVD mezitím v sovětském Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku tajně rozsévají teror a obyvatelé žádají své vlády o ochranu. Finsko souhlasí pouze s tím, že Sovětskému svazu postoupí oblast kolem Leningradu, ale v žádném případě není připraveno vzdát se své nezávislosti. Stalin je přesvědčen, že pokud tyto země napadne, místní dělníci jeho vojáky rádi přivítají.

Ve městě Rypinu, ležícím v části Polska, okupovaném nacisty, Gestapo zadrží a popraví 96 universitních profesorů jako začátek tažení proti intelektuálům.

Sobota 4. listopadu 1939

Rozhodnutí amerického Kongresu o omezení  neutrality je pro Hitlera tvrdou ranou. Systém Cash and Carry [kaš end kery] umožňuje Francii a Británii opatřit si vše, co potřebují, od výkonného amerického zbrojního průmyslu, ovšem proti hotové úhradě.

Kapitán Hector Boyes [hektor bojés], námořní atašé na britském vyslanectví, obdrží anonymní dopis, který mu nabízí tajné informace o vývoji nejnovějších německých technologií a zbraní. Aby informace získali, musí Britové pouze změnit úvodní hlášení ve vysílání BBC World Service do Německa.

Zachovají se podle instrukcí a obdrží takzvanou Zprávu z Osla, kterou napsal německý fyzik Hans Ferdinand Mayer během své obchodní cesty do norského hlavního města. Britská tajná služba a admiralita se domnívají, že jde o past, nastraženou německou vojenskou tajnou službou ABWEHR, ale mladý fyzik Reginald Victor Jones zprávu pečlivě analyzuje a potvrdí její pravost. Zpráva z Osla se stane důležitým faktorem, vedoucím k vítězství Královského letectva v bitvě o Británii.

Neděle 5. listopadu 1939

Na schůzi OKW (vrchního velení Wehrmachtu) Hitler stanoví 12. listopad jako datum německé invaze do Belgie, Francie a Holandska.

Generál Walther von Brauchitsch, vrchní velitel branné moci, se setká s generálem Franzem Halderem, velitelem generálního štábu armády a Ludwigem Beckem, který kvůli neshodám s Fuhrerem odešel do výslužby, aby s nimi rozebral možnost, jak zastavit nacistického vůdce dříve, než dojde k útoku na západní mocnosti.

Členové Abwehru, německé vojenské tajné služby, mezitím informují zdroje holandské tajné služby o přípravách na Žlutém plánu – německé invazi na západ.

Nacisté a Sověti se v Polsku dopouštějí dalších ukrutností. Gestapo uvězní 167 učitelů krakovské univerzity a pošle je do koncentračního tábora Sachsenhausen, severně od Berlína. Sedmnáct z nich umučí k smrti, včetně předního polského literárního kritika Ignacia Chrzanowského.

Churchill, který odcestoval do Francie, aby se spojeneckými veliteli prodiskutoval eventuální útok na Německo, navštíví velení francouzského námořnictva v Paříži.

Pondělí 6. listopadu 1939

Vjačeslav Molotov, sovětský ministr zahraničí, obviní z propuknutí války západní kapitalistické země a prohlásí, že jeho země spolu s Německem brání mír. Kominterna – komunistická internacionála mezitím vydá prohlášení ve prospěch Třetí říše, ve kterém tvrdí, že boj proti Británii a Francii přinese prospěch všem dělníkům těchto zemí.

Paul Thümel [thiml], jeden z nejsmělejších dvojitých agentů, předá české vládě v londýnském exilu informace o výrobě raket V1 v nacistickém Německu, a o plánech na invazi do Holandska, Belgie a Francie. Thümel, známý pod jménem A.54, pracuje pod velením admirála Canarise, velitele Abwehru, německé vojenské výzvědné služby.

Důkazy shromážděné tajnými službami různých zemí nezanechávají nikoho na pochybách: hrozí bezprostřední německý útok na západní země.
V Haagu pokračuje diplomatické úsilí ve snaze vyhnout se rozšíření konfliktu a holandská královna spolu s belgickým králem jako hlavy států, prohlašujících se za neutrální, se nabídnou jako zprostředkovatelé mezi Hitlerem a vládami Británie a Francie.

V Polsku zahájí nacistický guvernér Hans Frank přípravu plánů na založení varšavského ghetta. Konflikty mezi různými odvětvími německé administrativy a bezpečnostních sil a úsilí Židovské rady (Judenrat), vedené Adamem Czierniakowem, která se snaží proces zpomalit, vedou ke zpoždění v realizaci plánu.

Úterý 7. listopadu 1939

Předpověď počasí, kterou si vyžádal Hitler, není příznivá. Vůdce chtěl zahájit invazi západních zemí 12. listopadu, ale Luftwaffe potřebuje týden dobrého počasí, aby byla blesková válka co nejefektivnější, a Wehrmacht nemůže riskovat, že jeho tanky uvíznou v blátě. K těmto faktorům přispívá zkracování dne a ze strany armádních důstojníků nedostatek nadšení k zahájení operace, jak se snaží generál von Brauchitsch vysvětlit nacistickému vůdci. Hitler nemá jinou možnost a musí Fall Gelb odložit.

Agenti tajných služeb informují vlády Británie a Francie o 12. listopadu jako o datu zahájení invaze. Jejich hlavním zdrojem je generál Hans Oster, zástupce velitele Abwehru, německé vojenské tajné služby pod velením admirála Canarise, a jeho agent A.54 Paul Thümmel, který rovněž pracuje jako informátor české vlády v londýnském exilu.

Neustálé sovětské hrozby Finům při vyjednávání v Moskvě přinesly ovoce. Finská delegace je ochotná postoupit své území Sovětům, výměnou za mír. Polní maršál Carl Gustaf Mannerheim [manerhaim] se však proti tomu postaví a odmítne respektovat autoritu delegace své země.

Středa 8. listopadu 1939

Hitler oslavuje v Mnichově šestnácté výročí pokusu o svržení bavorské vlády. Ve 20 hodin 10 minut zahájí Fuhrer v pivnici Bürgerbräukeller [birgerbrojkeler] proslov, ve kterém obviní Brity z nenávisti k Němcům, protože ti dosáhli v krátké době toho, co Británii trvalo staletí.

Ve 21.12, asi o 20 minut dříve než bylo naplánováno, Hitler opouští pivnici, protože je špatné počasí a on se musí vrátit do Berlína, aby se účastnil schůze s vrchním velením ozbrojených sil, kde má stanovit nové datum invaze do západní Evropy.

Ve 21.20, 8 minut poté, co Hitler opustil pivnici, exploduje bomba, kterou umístil Johann Georg Elser do sloupu poblíž tribuny, ze které nacistický lídr pronášel svou řeč. Je zabito sedm lidí a 60 je zraněno, ale Hitler už sedí ve vlaku a je na cestě do hlavního města Reichu. Když se dozví o připravovaném atentátu, vykřikne: „Teď jsem si jist, že mne chrání Božská Prozřetelnost.“

&Sestatřicetiletý Elser, který sympatizuje s komunisty a pracuje v továrně na průmyslové roznětky, odcizí několik roznětek a poté se nechá najmout do kamenolomu, aby se dostal k výbušninám. Sestrojí dokonalý časovaný mechanismus a uloží je do sloupu v pivnici. Po atentátu je však zadržen u strážního stanoviště u města Kostnice, když se pokouší překročit hranice z Německa do &Svýcarska. Je vyslýchán Gestapem a poté je poslán do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde je znám jako Hitlerův osobní vězeň.

Čtvrtek 9. listopadu 1939

Po tomto nezdařeném atentátu v Mnichově vystoupí triumfující Hitler před členy své vlády.

Nacistické zvláštní jednotky unesou dva britské agenty u Venlo, holandského města na hranicích s Německem.

Major Richard Stevens [ričrd stevns] a kapitán Sigismund Best padnou do rukou nepřítele, zatímco nadporučík Dirk Klop, příslušník holandské tajné služby, je zabit.

Operace, kterou nařídil Heinrich Himmler a kterou vede mladý příslušník SS Alfred Naujocks, který na začátku války provedl domnělý polský útok na rádiovou stanici v Hlivicích, má za cíl podkopat holandskou neutralitu a získat informace o aktivitách tajných britských služeb v Německu a v dalších zemích.

Nacisté britské agenty uvězní a mučí, nejprve v koncentračním táboře v
Sachsenhausenu a později v Dachau. Jejich výpověď umožní Gestapu a SS uvěznit většinu členů sítě spojeneckých zvědů na území Třetí Říše. Ve Varšavě SS zajme a pošle do koncentračních táborů více než tisíc intelektuálů.

Ačkoli Hitler invazi do Západní Evropy prozatím odložil, v Paříži se setkají představitelé spojeneckých vlád, aby prodiskutovali obrannou strategii. V Holandsku mezitím pokračují v zavodňování oblastí na hranicích s Německem.

Pátek 10. listopadu 1939

Když Finsko odmítne podrobit se sovětským teritoriálním nárokům, napětí mezi oběmi zeměmi stoupá. Stalin vidí válku v Evropě jako příležitost uspokojit ruské sny o expanzi a získat nový přístup k moři.

V Berlíně německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, který byl od roku 1936 do roku 1938 velvyslancem v Londýně a je jedním z nejvášnivějších zastánců Hitlerova expanzionizmu, nemá nejmenší skrupule pronášet do éteru lži. V rádiu oznámí, že Třetí říše bude respektovat neutralitu Belgie a Holandska.

Hitler, hrdý na operaci, která zachytila dva britské agenty, udělí jednomu z jejích organizátorů, Helmutu Knochenovi Železný kříž. V Polsku je v lublaňském okrese mezitím jmenován Odilo Globočnik velitelem policie a hlavou místní SS.

V Buckinghamském paláci princezna, a budoucí britská královna Alžběta, vyzývá britské ženy, aby zaplnily volná pracovní místa po mužích, kteří vstoupili do armády.

Sobota 11. listopadu 1939

Datum, kdy Poláci oslavují svou nezávislost po První světové válce, se tento rok stalo dnem velkého smutku. Němečtí a sovětští okupanti pokračují ve vraždění polských občanů. Ve vězení ve Vejherovu členové oddílu SS nutí 350 polských dělníků, přesunutým sem z Gdynie, vykopat si vlastní hrob. Vykřikují na ně hrozby a smějí se a střílí na ně, zatímco oni stojí na okraji jámy, takže jejich těla padnou rovnou do společného hrobu. Ty, kteří ještě nejsou mrtví, zakopou ostatní vězni zaživa.

V Paříži plukovník Charles de Gaulle, kritik vládní obranné politiky, jehož myšlenky a spisy mu udělaly nepřátele v armádě, podrobně analyzuje taktiku Wehrmachtu při invazi do Polska. De Gaulle naléhá na Radu národní obrany, aby urychleně provedla mechanizaci armády a zařadila tanky do pancéřových divizí. Ale jeho návrhy jsou ignorovány a generál Maurice Gamelin raději nechá tanky v pomocné roli, rozptýlené mezi jednotkami pěchoty. Ostatně na přezbrojení armády je již stejně pozdě.

Pocit, že válka je na spadnutí, se šíří všemi zeměmi západní Evropy. Belgická vláda nařídí vyklizení všech silnic, aby usnadnila příchod francouzské armády, zatímco v Holandsku úřady pokračují v zaplavování pohraničních oblastí okolo hranic s Německem.

Neděle 12. listopadu 1939

Heinrich Himmler je přesvědčen, že nedávný atentát na Hitlera byl prací britské tajné služby. Německá média pod Goebbelsovým vedením se snaží přesvědčit národ, že za vším stál Churchill. Protibritská atmosféra a kult Hitlerovy osobnosti vedou k zatýkání tisíců Židů a oponentů režimu po celém Německu a okupovaných zemích.

Moskva zasílá finské vládě ultimátum, požadující přístav Hanko a ostrovy poblíž Leningradu. Sověti rovněž požadují zničení opevnění Mannerhaimovy linie, které se táhnou 125km podél hranic s Ruskem. Stalin je na oplátku ochoten postoupit Finsku sovětskou Karelii.

Dönitz oznámí Hitlerovi, že U-Bootwaffe potřebuje pro námořní válku více ponorek. Většina modelů předčila očekávání, zvlášť středně velký Typ VII, který má větší akční rozsah než na jaký vypadá, se mimořádně osvědčil.

Pokračování 13. října 2009

Článek uveřejněn ve spolupráci s www.presstone.net ku příležitosti uvedení na trh série DVD o druhé světové válce. Více se dozvíte zde: (klikni)

ikonka:
http://www.phaster.com


Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0535 s