Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . Tiráž ...  Dnes je  sobota 15.6.2024, svátek má Vít 

Hledej

Spolupracujeme

www.bioscop.cz

www.bontonfilm.cz

www.botanicka.cz

www.divadlodisk.cz

www.divadlonavinohradech.com

www.divadloviola.cz

www.dokoran.cz

www.epocha.cz

www.hostbrno.cz

www.jota.cz

www.knihykazda.cz

www.literarnistrom.cz

www.mestskadivadlaprazska.cz

www.ngprague.cz

www.supraphononline.cz

www.svandovodivadlo.cz


Národní galerie zdarma pro všechny!

31.01.2010   redakce   Výtvarné umění   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

Národní galerie zdarma pro všechny!Kdy? Hned příští víkend. Slaví totiž 214. výročí založení, díky kterému můžete navštívit její sbírky 6. a 7. února bez útraty jediné koruny. Krom stálých expozic na vás čekají i krátkodobé výstavy: Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou (&Sternberský palác), August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi (klášter sv. Jiří), a CENA NG333 – Finalisté (Veletržní palác).

V rámci oslav založení Národní galerie v Praze (5. 2. 1796) budou v únorovém víkendu (6. 2. a 7. 2. 2010) zpřístupněny stálé expozice a výstavy NG zdarma. Lektorská oddělení Národní galerie v Praze připravila bohatý doprovodný program.

Stranou zájmu určitě nezůstanou ani grafické kabinety ve vybraných stálých expozicích NG:  Antoon van Dyck – Iconographie (&Sternberský palác) - recenzi na Rozhledně si můžete přečíst zde: (klikni) ,
Jan Zrzavý – dar Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště (Veletržní palác)...

Podrobnou nabídku veškerých aktuálních výstav pak naleznete na

http://www.ngprague.cz/cz/10/sekce/vystavy/


Lektorská oddělení NG připravila bohatý a atraktivní doprovodný program ve stálých expozicích i výstavách:

NG – Klášter sv. Anežky České /stálá expozice: Středověké umění v Čechách
U Milosrdných 17, Praha 1
Sobota 6. února:
Krátké komentáře (20 - 30 min.) k vybraným dílům:
14.00 Vyšebrodský oltář – 9 deskových obrazů z počátku vlády Karla IV.
15. 00 Votivní deska Jana Očka z Vlašimi – obraz s portrétem Karla IV.
16. 00 Velhartická archa – kompletně dochovaná pozdně gotická skříňová archa

Neděle 7. února:
Krátké komentáře (20 - 30 min.) k vybraným dílům:

14.00 Mistr Theodorik, dvorní malíř císaře Karla IV. – deskové obrazy z Karlštejna
15.00 Svatojiřský oltář – významná pozdně gotická památka z kostela sv. Jiří na Pražském hradě
16.00 Monogramista IP: Zlíchovský oltář – významné řezbářské dílo počátku 16. století

Dětský výtvarný ateliér bude otevřen po oba dny.

NG - &Sternberský palác/ stálá expozice: Evropské umění od antiky do závěru baroka
Hradčanské nám. 15, Praha 1

Sobota 6. února
Krátké komentáře (30min.) k vybraným dílům:
10. 30 F. J. Goya: Podobizna dona Miguela de Lardizábal
11. 30 El Greco: Modlící se Kristus
13. 30 Mistr studně života
14. 30 Delftská fajáns
15. 30 Lucas Cranach st. a jeho obrazy v expozici

Přednáška (50 min.) s dataprojekcí a následná individuální prohlídka v expozici, počet míst omezen - kapacita sálu max. 50 osob:
16. 30 Sv. Lukáš kreslí - maluje P. Marii - vděčné téma nizozemských malířů

Neděle 7. února:
Komentované prohlídky (50 min.) :
10. 30 Zastavení u vybraných děl z kolowratské obrazárny
11. 30 Obrazy zátiší z kolowratské sbírky

Krátké komentáře (30min.) k vybraným dílům:
13.30 P. P. Rubens - oltářní plátna pro kostel Sv.Tomáše
14.30 Některé příklady holandské krajinomalby
15.30 Rembrandt a jeho žák W. Drost
16.30 Holandská zátiší

NG - Schwarzenberský palác/ stálá expozice: Baroko v Čechách
Hradčanské nám. 2, Praha 1
Nově otevřená archeologická expozice v suterénu paláce.

Pátek 5. února/ program 5. 2. 2010 podléhá nutnosti platby (!!!!!!!!!!)
Přednáška s dataprojekcí:
16.00 Výsledky archeologického výzkumu Schwarzenberského paláce. Přednáška vedoucí výzkumu a autorky nové archeologické expozice Gabriely Blažkové z Archeologického ústavu AV ČR
Cena (vč. vstupného): 80/50 Kč (studenti, důchodci, pedagogové, členové SPNG)/Doba trvání: 45 min. přednáška, poté individuální prohlídka expozice v suterénu paláce. Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře paláce.

Sobota 6. února
Krátké komentáře (20 – 30 min.) k vybraným dílům, vstup i lektorské programy zdarma:
11.00 Historie a architektura Schwarzenberského paláce
12.00 Karel &Skréta a jeho oltářní plátna
13.00 Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokof
14.00 Petr Brandl a jeho monumentální tvorba
15.00 Jan Kupecký a jeho autoportréty
16.00 Michael Leopold Willmann a Jan Kryštof Liška
Otevřený výtvarný ateliér se samoobslužnými aktivitami pro malé i velké v ateliéru ve 2. patře paláce.

Neděle 7. února:
Krátké komentáře (20 – 30 min.) k vybraným dílům, vstup i lektorské programy zdarma:
11.00 Karel &Skréta a jeho portréty
12.00 Václav Vavřinec Reiner – mistr barokních krajin
13.00 Umělci na dvoře císaře Rudolfa II.
14.00 Anton Kern a jeho rokokové malby
15.00 Jan Petr Molitor, František Karel Palko a Jan Kryštof Liška
16.00 Rodina Hartmannů a barokní krajinomalba
Otevřený výtvarný ateliér se samoobslužnými aktivitami pro malé i velké v ateliéru ve 2. patře paláce.


NG - Klášter sv. Jiří/ stálá expozice: Umění 19. století v Čechách (1790 – 1910)
nám. U Sv. Jiří 33, Praha 1

Prezentace programů a akcí lektorských oddělení pro veřejnost
Prezentace nejen výsledků letních týdenních krajinářských dílen pro studenty a dospělé (2009), ale také fotodokumentace vzdělávacích programů pro školy, děti a širokou veřejnost v suterénu kláštera sv. Jiří.
Čas: víkend 6. 2. a 7. 2. / Doba trvání: navštivte suterén kdykoli od 10.00 do 18.00.

Sobotní otevřená výtvarná dílna pro širokou veřejnost
Mini-krajiny
Může být v chomáči mechu schované celé pohoří? Naaranžuj si svůj vlastní mikrovesmír a vytvoř podobně jako A. B. Piepenhagen nepřeberné množství vzorníků mini-krajinek. Prožijte aktivní výtvarně zaměřený sobotní den v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě!
Čas: sobota 6. 2. / Doba trvání: navštivte ateliér v suterénu kdykoli od 11.00 do 16.00.

Dramatické programy pro širokou veřejnost
Kromobyčejné výjevy z krajiny 19. století
Divadelně improvizační procházka krajinou předminulého století v podání členů divadelního sdružení Depresivní děti.
Čas: neděle 7. 2., 15. 30 a 16.30 / Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: v přízemí za pokladnou.

Krátké komentované prohlídky výstavami
Sobota 6. února:
6. 2. 10:00 Karel Svoboda (1824 – 1870), komentovaná prohlídka grafického kabinetu
6. 2. 11:00 Maxmilian Joseph Haushofer: Návrat z lovu (50. léta 19. století), krátký komentář výstavního medailonu
6. 2. 13:00 August Bedřich Piepenhagen, komentovaná prohlídka části výstavy
6. 2. 14:00 Charlotta Piepenhagenová, komentovaná prohlídka části výstavy
6. 2. 15:00 Louisa Piepenhagenová, komentovaná prohlídka části výstavy

Neděle 7. února:
7. 2. 10:00 Karel Svoboda (1824 – 1870), komentovaná prohlídka grafického kabinetu s kurátorkou Markétou Dlábkovou
7. 2. 11:00 Maxmilian Joseph Haushofer: Návrat z lovu (50. léta 19. století), krátký komentář výstavního medailonu
7. 2. 13:00 August Bedřich Piepenhagen, komentovaná prohlídka části výstavy
7. 2. 14:00 Charlotta Piepenhagenová, komentovaná prohlídka části výstavy
7. 2. 15:00 Louisa Piepenhagenová, komentovaná prohlídka části výstavy
Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: v přízemí za pokladnou.

NG - Veletržní palác/ stálá expozice: Umění 20. a 21. století
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Krátké tématické komentované prohlídky
Literatura a divadlo v obrazech
Přijďte před nebo po návštěvě představení v divadle Komedie si dál rozvíjet zažitý příběh a vytvořit si kontext mezi výtvarným, literárním a dramatickým uměním.
Sobota 6. února:
6. 2. 13.00 Preislerovo Černé jezero versus Havlíčkovy Petrolejové lampy (4. patro)
6. 2. 14.00 Divišova Vzpomínka na vězení versus Hostovského Spiknutí (2. patro)
6. 2. 15.00 Medkovo Velké jídlo versus &Skvoreckého Lvíče (2. patro)
Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: v příslušnou dobu v daném patře na počátku expozice.

Neděle 7. února:
Umělci v zrcadle vzpomínek
Pojďme nahlédnout za obrazy, do intimního světa tvůrce a jeho inspirace a problémů. Zkuste se podívat na umění očima umělcovy manželky, jeho přítele nebo jeho hospodského kumpána. Konfrontujte výtvarné dílo se čtenými vzpomínkami na jeho autora.
7. 2. 10.30 Max &Svabinský ve vzpomínkách rodiny (4. patro)
7. 2. 11.30 Jan Zrzavý očima svých přátel (3. patro)
7. 2. 12.30 Vladimír Boudník v próze Bohumila Hrabala (2. patro)
Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: v příslušnou dobu v daném patře na počátku expozice.

Výtvarné dílny
sobota 6. 2.
6. 2. 12:30 – 18:00 URBAN FAIRY TALE – městská pohádka
Výtvarná dílna pro teenagery s umělcem Petrem Bařinkou, vítězem Ceny NG 333. V Malé dvoraně nebo v respiriu v 1. patře.
Doba trvání: 5,5 hodiny / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace nutná na cernochova@ngprague.cz

neděle 7. 2.
7. 2. 12:30 – 18:00 URBAN FAIRY TALE – městská pohádka
Otevřená výtvarná dílna pro všechny návštěvníky s umělcem Petrem Bařinkou, vítězem Ceny NG 333. V Malé dvoraně nebo v respiriu v 1. patře.
Doba trvání : Přijďte kdykoli mezi 12:30 a 18:00.

Pablo Picasso: Touha chycená za ocas
Divadelní soubor Kremrole představí dramatickou tvorbu Pabal Picassa
6. 2. 10:30 a 16:30
7. 2. 16:30
Doba trvání: 45 min. / Místo setkání: expozice 3. patro: Pablo PIcasso.


NG - Dům U Černé Matky Boží/ stálá expozice: Muzeum českého kubismu
Ovocný trh 19, Praha 1

Sobota 6. 2
Rychlokurz kubismu
Tři dvacetiminutová zastavení nabídnou blízké seznámení se stálou expozicí Muzea českého kubismu:
6. 2. 10:30 Inspirační zdroje českého kubismu
6. 2. 11:30 Osobnosti českého kubismu
6. 2. 12:30 Jedinečnost českého kubismu

Neděle 7. 2. 10:00 – 14:00
Otevřená dílna pro děti i dospělé: Dobře střižený obraz – kubistická koláž.
Jak spolu hovoří útržky věcí, textů a kresby? Vyzveme je k tichému nebo halasnému setkání přímo na ploše obrazu
Doba trvání : Přijďte kdykoli mezi 10:00 a 14:00 do ateliéru v 5. patře.


Adresy a spojení:
NG - Valdštejnská jízdárna – výstava Otakar Lebeda ukončena 24. 1. 2010.
Upozornění: V termínu od 1. 2. 2010 do 31. 10. 2010 nepořádá v prostoru Valdštejnské jízdárny výstavu.
Podrobnosti na http://www.ngprague.cz/cz/128/3329/clane - k/upozorneni/ -

NG – Sbírka starého umění, klášter sv. Anežky České, U milosrdných 17, Praha 1,
spojení: tram 5, 8, 14 – stanice Dlouhá / metro B – stanice náměstí Republiky

NG – Sbírka starého umění, &Sternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1,
spojení: tram 22, 23 – stanice Pražský hrad

NG – Sbírka starého umění, Scwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1
spojení: tram 22, 23 – stanice Pražský hrad

NG – Sbírka umění 19. století, klášter sv. Jiří, Jiřské nám. 33, Praha 1
spojení: tram 22, 23 – stanice Pražský hrad

NG – Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
spojení: tram 12, 14, 17 – stanice Veletržní

NG – Sbírka moderního a současného umění, Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1
spojení: metro B, tram 5, 8, 14 – stanice náměstí Republiky

NG – Sbírka grafiky a kresby, palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1/ palác uzavřen u důvodu přípravy nové stálé expozice. Termín plánovaného otevření první části exozice: jaro 2010
Zdroj: www.ngprague.czKomentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0712 s