Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Zkuste svět paralelních zkušenostíÚvodník: 13. září a celý následující týden se můžete ponořit do paralelních zkušeností. Stejnojmenný mezinárodní projekt upozorňující na problém sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním vám umožní zažít vlastní paralelní příběh, nahlédnout do souběžných světů skrze obrazy těch, kteří svůj paralelní příběh žijí každý den, a pohovořit si s předními českými psychiatry. Přijďte se setkat uprostřed cesty.

Článek: To vše obohatí doprovodný program plný hudby, divadla a tance. TÝDEN PARALELNÍCH ZKU&SENOSTÍ bude ojedinělým dialogem mezi komunitou pacientů, širokou veřejností a odborníky. Podrobnosti si můžete přečíst na právě spuštěných webových stránkách.

Hlavním dorozumívacím prostředkem Paralelních zkušeností bude umění v nejrůznějších formách. Výstava výtvarných děl lidí s duševními poruchami ZTĚLESNĚNÍ DU&SEVNA umožní zdravým lidem nahlédnout do paralelních světů, které jsou obvykle obestavěny nepropustnou zdí. Cokoliv, co skrze tuto zeď proniká, je zásadní pro navázání kontaktu nejen ze strany nemocného ale i ze strany jeho okolí. Zatímco slovy je to těžké, výtvarný projev umožňuje komunikovat beze slov, jednoduše a nezprostředkovaně, a dovolí tak nahlédnout přímo do vnitřního světa nemocných.

Audiovizuální umění zastupuje interaktivní projekce filmu DO VLASTNÍCH RUKOU, kterou si každý návštěvník „vychutná“ o samotě ve speciálním promítacím boxu. Pomocí audiovizuálních podnětů bude mít příležitost prožít alespoň část toho, co prožívají pacienti se schizofrenií. "Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, vnímání a emotivity, pacienti mohou pociťovat, že je někdo pronásleduje, mohou mít sluchové i vizuální halucinace. Film Do vlastních rukou je takovým oknem, kterým je možné se podívat, jak pacient může prožívat každodenní situace, které se zdravým lidem zdají být velmi jednoduché," říká docent Vevera z Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.

Výtvarné a audiovizuální umění doplní v doprovodném programu hudba, tanec a divadlo. Vystoupí například Lenka Dusilová, Vladimír Mišík, Bohnická divadelní společnost, Spitfire company nebo Veselé skoky. Připraveny jsou také výtvarné dílny pro děti. Poslední částí programu jsou dva podvečerní cykly přednášek předních českých psychiatrů. Jejich cílem je rozšířit povědomí o psychických poruchách a uvést na pravou míru řadu mýtů a předsudků či stereotypů, které se ve společnosti vyskytují. V rámci přednášek bude mít publikum prostor ptát se a diskutovat s přednášejícími. „Společnost je o tématu psychických poruch málo informovaná, což samo o sobě výrazně přispívá ke stigmatizaci a sociálnímu vyloučení duševně nemocných. Paralelními zkušenostmi chceme vytvořit platformu pro dialog mezi pacienty, širokou veřejností a odborníky a upozornit na to, že problém sociálního vyloučení lidí s psychickými poruchami je problémem celé společnosti,“ říká k cílům projektu jeho koordinátorka Radka Prošková.

Podrobnosti o PARALENÍCH ZKU&SENOSTECH a jejich programu hledejte na www.paralelnizkusenosti.cz.

Zdroj textu Pavla Kantnerová, Opona, ops; obrázků www.opona.cz
06.09.2010 - redakce