Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Půlměsíc se vyhoupne nad Prahu, Hradec Králové i BrnoÚvodník: Po loňském úspěchu 1.ročníku orientální kultury „Nad Prahou půlměsíc“, se pustilo občanské sdružení Komba, které již deset let pořádá v Čechách a na Moravě také festival „Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani“, do ročníku druhého. Půlměsíc se tentokrát vyhoupne nejen nad Prahou, ale také nad Hradcem Králové a nad Brnem, a to ve dnech 20.-28.října 2010.

Článek:
Motto:
„V mém jazyce „man“ je já, „in-dja“ je tady, „dar tchâr-râhé djahân“ na křižovatce světa „barâyé to“ pro tebe, pro všechny „barâyé haméh“, zpívám „khâham kend“, chvalozpěv na budoucnost „soroud-hâyé âyandéh râ“.“
Parviz Khazra?, Znovunalezená řeč

První část festivalu bude patřit perské kultuře, přes víkend se pak program překlene směrem ke kultuře arabské. Na samý závěr zvou organizátoři k debatě na téma „Žena a islám“, která se uskuteční po představení „Černé panny“ turecko-německé autorské dvojice Feriduna Zaimoglu a Güntera Senkela v Divadle Komedie.

Festival vznikl z potřeby zaplnit bílá místa, která máme vůči orientálním kulturám, zejména oblasti tzv. Blízkého východu. Reaguje nejen na vzrůstající zájem o ně, ale také na předsudky a klišé, které vůči nim a jejich nositelům chováme. Chce zároveň představit umělce z těchto zemí žijící v České republice a upozornit na tematicky příbuzné české projekty.

Letošním zahraničním hostem bude íránský básník a dramatik Parvíz Khazra?, jehož hru „Vzpomínky loutky“ představí ve scénickém čtení , animovaném vzácnými exponáty tradičních íránských loutek, francouzská Compagnie Dominique Houdart et Jeanne Heuclin, a to jak v Praze v Café 35 Francouzského institutu, tak i v Divadle Drak v Hradci Králové. Loutkové divadlo je v Íránu jednou z nejstarších divadelních forem. Některá představení používají až sto loutek. Během tohoto perského večera uvidíte jen některé z nich. Rozhodně však mezi nimi nebude chybět Mobarak, což je takový íránský bratr našeho Kašpárka. Pokud jste chtěli něco vědět o Íránu a dramatických změnách, kterými země od šedesátých let prochází, a báli jste se dosud zeptat, pak vám velmi vtipnou odpověď na ně přinesou právě tyto loutky. Tvůrci spolu s autorem pak budou seriózně odpovídat na další vaše dotazy. Na divadelní vědě FF UK a na Univerzitě v Hradci Králové bude mít Parvíz Khazra? také přednášku o loutkovém íránském divadle.

„Perská část“ programu bude pokračovat v persko-indicko-flamenkových rytmech taneční inscenace choreografky Reny Milgrom „Ptačí sněm“ na námět díla jednoho z nejvýznamnější ch perských mystiků a básníků 12.století, Attara. „Ptačí sněm“ je klenotem súfismu, staré mystické tradice islámu.

Druhým zahraničním hostem je francouzsko-alžírský herec a režisér Rachid Akbal, který přiveze svou zábavnou, dojemnou, snovou i krutou „one man show“ o muži, který lpěl na svobodě, snažil se s čistým štítem balancovat mezi dvěma různými kulturami, kabylskou a francouzskou, a stal se navzdory osudu hrdinou. Inscenace se jmenuje „ Baba la France“ a uvidíte ji v Divadle Na Prádle. Všechny akce zahraničních hostů jsou samozřejmě tlumočeny do češtiny.

Do stejného divadla si přijďte také zatančit společně se skupinou Aliho Amiri, Amirante, která kombinuje perskou a arabskou muziku s jazzem i popem. Syrského básníka žijícího v Čechách Jaffara Heddara představí publiku, u příležitosti vydání jeho nové sbírky, hudebně-poetický večer s názvem „Listy a poezie lásky“ v kulturně-společenském centru Casa Gelmi v Korunní ulici v Praze. Rodinám s dětmi nabídnou pořadatelé výtvarnou dílnu v Náprstkově muzeu, kde si společně s kurátorkou a výtvarnicí Janou Jirouškovou budete moci vyrobit zaručeně pravý maghrebský šperk a proniknete i do všech tajů, které taková výroba i nošení skrývá.

Podstatnou akcí celého festivalu bude komentovaná prohlídka pražské a brněnské mešity pojmenovaná „Pojďte s námi do mešity“. Každý z vás navštívil jistě nějaký český kostel či synagogu. O českých mešitách se toho však moc neví a jsou navíc pro mnohé z nás obestřeny tajemnou rouškou, jakoby šlo o nějaké třinácté komnaty z pohádky. Proto chce festival společně se Společností česko-arabskou a Islámskou nadací společně se všemi zvídavými zájemci o problematiku islámu a jeho nepředpojaté výklady a vnímání otevřít prostor pro vzájemný dialog a porozumění. To je ostatně základní myšlenka celého festivalu: Propojovat lidi různých kultur, různých vyznání, nikoliv mezi ně stavět bariéry strachu a nenávisti.Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se spoluprací v rámci jiného, „afrického“, festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani, který o.s. Komba pořádá již deset let v březnu, padla volba na dvě z nejaktivnějších „štací“ – Hradec Králové a Brno.

V Hradci Králové spolupracují organizátoři s Divadlem Drak, Univerzitou a Francouzsko-českým klubem. V Divadle Drak se uskuteční dva perské večery, jeden představí originální íránské loutky a hru současného autora Parvíze Khazra? Vzpomínky jedné loutky (v podání známé francouzské Compagnie Dominika Houdarta a Jeanne Heuclin, kteří vystupovali již několikrát v předchozích letech na Mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů). Loutkový večer v Draku vystřídá večer taneční, inspirovaný dílem Attara, jednoho z nejvýznamnějších perských mystiků a básníků 12.století, a tradičním perským, indickým tancem a flamenkem. V choreografii naší přední specialistky na orientální tanec Reny Milgrom (spolupracovala např. s pražským divadlem Minor na inscenaci 1000+1 noc v režii J.Adámka) půjde o taneční alegorii súfijské cesty k osvícení. Kromě toho na Univerzitě HK proběhne debata o íránském loutkovém divadle s Parvízem Khazra?, Dominikem Houdartem a Jeanne Heuclin.

Hradec Králové je šťastným místem pro divadelní festivaly. Zdejší diváci mají divadlo rádi, jsou zvídaví i vůči u nás neznámým kulturám a neleknou se ani představení ve francouzštině. Díky Francouzsko-českému klubu, výuce francouzštiny na Univerzitě a na gymnáziu je tu početné frankofonní zázemí, ale i ti diváci, kteří francouzsky neumí, nepřijdou zkrátka. Představení Vzpomínky jedné loutky budou opatřeny českými titulky! Dalším důvodem, proč orientální festival právě v Hradci pořádat je, že Univerzita letos nabízí (jako jedna z mála v ČR) na Katedře kulturních a náboženských studií, kromě jiného také studium islámu a súfismu. Existuje tu též pobočka Společnosti česko-arabské.

V Brně žije pak jedna z nejpočetnějších skupin muslimů. Je zde také aktivní Islámské centrum a pobočka Společnosti Česko-arabské. Společně připravujeme přátelskou návštěvu mešity s názvem Pojďte s námi do mešity.

Setkávání kultur, vzájemné poznávání se, nová citlivost, inspirace, tolerance a otevřenost jsou nejpodstatnější otázkou dneška. Současnost je však plná nevědomosti, předsudků, klišé, nenávisti a strachu ze všeho jiného, neznámého. Častým terčem těchto předpojatostí se stává dnes především vše spojené s arabským, muslimským světem, kulturou, společností, náboženstvím, zvyky. Zapomíná se na to, že kultura těchto zemí v pravém slova smyslu je pokladnicí světové kultury a vzdělanosti a že nabízí jeden z klíčů k pochopení naší civilizace. Obecně se neví nic o tom, že mezi námi žijí intelektuálové, umělci, filosofové z Alžíru, Tuniska, Sýrie, Libanonu, Palestiny ad. zemí, s nimiž setkávat se, diskutovat, naslouchat jim, je nesmírně obohacující.

Festival reaguje na vzrůstající zájem o orientální kultury, vybízí k dialogu s naší kulturou. Přináší obohacení kulturní, intelektuální, lidská i společenská. Nabízí kulturu jako prevenci proti nesnášenlivosti a rasismu.

Více informací: WWW.czech-arab.org

Část textu: Lucie Němečková, ředitelka festivalu10.10.2010 - redakce