Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Hrubý Rohozec - Stavitelská perla obklopená anglickým parkemÚvodník: Začínají prázdniny a čas výletů. Máte už plán, kam vyrazit? Pokud ne, pak vám mohu vřele doporučit návštěvu státního zámku Hrubý Rohozec, který se tyčí nad řekou Jizerou.

Článek:
Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou. Jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností člen rodu Markvarticů – Havel, který se podle svého nově založeného sídla začal následně psát s přídomkem "z Rohozce". Ve 14. a 15. století se v držení hradu vystřídali páni z Turgova, páni z Michalovic a Krajířové z Krajku. Na počátku 16. století, za Konráda Krajíře z Krajku, dochází k přestavbě Hrubého Rohozce do podoby pohodlného pozdně gotického sídla.

Od poloviny 16. století patří Hrubý Rohozec do majetku Vartenberků, kteří po roce 1600 přistupují k jeho další přestavbě, tentokrát již do podoby renesančního zámku. Vartenberkové se však zúčastnili stavovského povstání, a proto jim byl po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován; v roce 1623 Hrubý Rohozec koupil slavný Albrecht z Valdštejna. Od něj však již roku 1628 získává zámek i s okolním panstvím Mikuláš Des Fours, jehož potomkům pak zámek sloužil jako rodové sídlo po více než tři staletí, tedy až do konfiskace v roce 1945.

Příslušníci rodu Des Fours (od roku 1831 Des Fours Walderode) si zámek, jeho interiéry i nejbližší okolí upravovali podle svých požadavků a dobového vkusu. Hrubý Rohozec tak prošel nejprve barokní úpravou; z tohoto období se do dnešních dnů dochoval interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice vybavený barokním a rokokovým zařízením. Svou konečnou podobu pak zámek získal v 19. století, kdy byl podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla přestavěn ve stylu empíru. Romantické úpravy z poloviny 19. století (např. novogotický portál dveří vedoucích na schodiště do zámecké kaple) pak již na celkovou podobu zámku neměly výraznější vliv.

V 19. století získaly svou dnešní podobu i některé interiéry zámku, z nichž k nejvýznamnějším patří zámecká jídelna s cennou výmalbou stěn a stropu ve stylu romantické gotiky či některé pokoje druhého patra vymalované ve stylu druhého rokoka.

V současné době jsou interiéry zámku prezentovány v původní podobě ze třicátých let 20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou manželkou Gabrielou Karolínou a jejich syny Maxmiliánem a Ludvíkem.


 
Tento zámek jsem navštívila s manželem na jaře a nadchl mne. Hezké interiéry, tak akorát velký park, v kterém se při procházce neunavíte, skvělí průvodci – tedy v našem případě přímo nejskvělejší, provázel nás přímo pan kastelán Jiří Holub. Protože jsem cvok do knížek, tak se mi samozřejmě nejvíce zamlouvaly obě knihovny. V červenci se na zámku pořádají i pravidelná nedělní loutková představení pro děti a na své si třetí červencový víkend přijdou též milovníci varhanních koncertů.A na okraj: kastelánuje zde Jiří Holub, autor knížek Kolik váží Matylda, Vzpoura strašidel a Zádušní mše za hraběnku.
 

Červencový program na zámku:

 

10. 7. 2011 Perníková chaloupka

Pohádka pro děti v podání loutkářského souboru NA ŽIDLI Turnov. Začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vstupné 25,- Kč.

Datum konání:

16.–17. 7. 2011 Varhanní víkend na Hrubém Rohozci

Zpestření prohlídky I. okruhu ukázkou hry na rokokové varhany z 18. století v zámecké kapli Nejsvětější Trojice.

17. 7. 2011 O slepičce kropenaté

Pohádka pro děti v podání loutkářského souboru NA ŽIDLI Turnov. Začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vstupné 25,- Kč.

24. 7. 011 O draku Baziliškovi

Pohádka pro děti v podání loutkářského souboru MAMINY Jaroměř. Začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vstupné 25,- Kč.

31. 7. 2011 O princezně, která mluvila cizí řečí

Pohádka pro děti v podání loutkářského souboru SPOJÁČEK Liberec. Začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vstupné 25,- Kč.

Aktualizovaný program najdete na www.hruby-rohozec.eu

 

 Autor: Jana Semelková
09.07.2011 - redakce