Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Cirkusáci, alou do Brna!Úvodník: Ve dnech 20. – 28. srpna 2011 se na pobočce CVČ Legato v Brně uskuteční unikátní setkání a školení trenérů v oboru tzv. cirkusové pedagogiky. Čtyřstrannou výměnu (Česko, Německo, Polsko, &Spanělsko) hostí brněnský Cirkus LeGrando, známý pořádáním příměstských táborů, cirkusových vystoupení, pouličních spektáklů a dalších aktivit pro děti, mládež i dospělé.

Článek:

Cirkusoví trenéři se sjedou do Brna

Celý projekt cirkusu LeGrando vznikl v roce 2005, který iniciovali lidé, z nichž mnozí stále fungují jako cirkusoví trenéři a výrazně se podílí na chodu celého projektu. S nimi společně jsme se účastnili výměnných projektů Cirkus Lobster v Německu, Evropa bez Slow v Polsku a sami jsme organizovali Cirkus LeGrando Welcomes Europe.

V rámci naší dlouholeté mezinárodní spolupráce vznikla potřeba společného semináře, který by otevřel možnost pro sdílení metod a technik cirkusové pedagogiky a trénink nových dovedností a postupů pod vedením expertů – profesionálních artistů. Potřeba vytvořit prostor pro multikulturní vzdělávání a výměnu zkušeností, které budou předávány dál při vedení kroužků a v práci s dětmi a mládeží obecně ve všech zúčastněných zemích.

Projekt Cirkus Culture 4 Europe byl zahájen v roce 2010 seminářem u našich partnerů v Německu. Na základě velkého zájmu zapojených organizací jsme jeho další pokračování naplánovali uskutečnit v ČR.

Zapojené zahraniční organizace: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (Německo), Ateneu popular de 9 barries (&Spanělsko), Centrum zajec pozaszkolnych Nr 1 (Polsko).

Prezentace výsledků dílen (např. vzdušná akrobacie, klaunika, žonglování, kouzelnictví apod.) se uskuteční v sobotu dne 27. srpna 2011 v 16.00 na zahradě CVČ Legato v Brně Kohoutovicích, Stamicova 7.

 

Vstup je volný a zvána je široká veřejnost.

 

 

Zdroj: Fakultní školské zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity / LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - www.luzanky.cz

 13.08.2011 - redakce