Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Tajemství skrytých dimenzí vesmíruÚvodník: Lisa Randall, historicky vůbec první profesorka teoretické fyziky na Harvardově univerzitě, se zabývá částicovou fyzikou, strunovou teorií a kosmologií. Patří k nejtalentovanějším mladým vědcům v USA, je spoluautorkou nejvíc citovaných prací.

Článek: Vesmír či ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné.
Vesmír je označení pro celek časoprostoru, energii a hmotu v něm. Obsahuje veškerou fyzickou hmotu a energii, planety, hvězdy, galaxie a mezigalaktický prostor. V užším smyslu se slovo vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi. Pozorování předchozích fází vývoje vesmíru naznačuje, že ve vesmíru platí stejné fyzikální zákony a konstanty pro většinu jeho rozsahu a historie.

Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývaly mýty, některá náboženství a filosofie. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika.

Podle některých vědeckých teorií je tento „náš" vesmír součástí systému většího počtu vesmírů zvaného multivesmír (někdy též mnohosvět). Literatura sci-fi a fantasy často předpokládá, že některá z těchto teorií platí a navíc, že je znám způsob, jak se mezi vesmíry pohybovat, což vědecké teorie nepřipouštějí. Jiné vesmíry mohou mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš.

  
                                  
                                             
                                          Krabí mlhovina M1
                               v souhvězdí Býka je zbytek po supernově.

                                   

Vesmír stále skrývá mnohá tajemství. Kromě známých tří prostorových rozměrů může skrývat i další dimenze. Zatím nevíme, zda tyto dimenze mají rozměry zlomku milimetru či zda nejsou naopak nekonečné, zda vůbec existují, nebo zda naopak neexistuje jiný vesmír vedle toho našeho, vesmír prozatím neviditelný a nedosažitelný.

Autorka této knihy nás velmi čtivým stylem, doplněným originálními a vtipnými analogiemi, provádí fyzikou až na samu hranici současného poznání. Seznamuje i s těmi nejobtížnějšími problémy, které tak trápí badatele v oboru teorie relativity, kvantové teorie a gravitace, a naznačuje možná řešení klíčových otázek fyziky. Řešení za pomocí skrytých dimenzí, zcela originální a navíc v budoucnu ověřitelná.

Z angličtiny přeložili Karel Výborný a Michael Prouza

 
                                    

                                           Temná (absorpční) mlhovina
                                     NGC 2024 (Koňská hlava) v Orionu.


Tajemství skrytých dimenzí vesmíru
Lisa Randall
Nakladatelství: Paseka
Rok vydání: 2011
www.paseka.cz

06.11.2011 - Veronika Švarcová