Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - O šalbě svobodyÚvodník: S Bohuslavem Broukem, tedy jeho jménem, jsem se setkala v souvislosti s K . H. Máchou. Jeho věta - Mácha neměl pohlaví zarostlé mechem - mi utkvěla v paměti. Ostatně jí obhajoval zveřejnění zašifrovaných pasáží deníku K. H. Máchy. Zajásala jsem proto, když se mi dostala do rukou tato útlá knížečka.  

Článek: O šalbě svobody a filosofie obsahuje úvahy B.Brouka, jež poměrně provokativně reflektují různé filosofické otázky.

Není to knížka do veřejné dopravy, kde si ji budete při drkocání a uhýbání spolucestujícím číst. Někteří čtenáři k ní možná budou potřebovat i slovník cizích slov.

Každopádně Brouk, představitel bohémy a avantgardy, tu sděluje velice originálně své myšlenky a lze říci i světonázory.
A protože se jedná o osobnost natolik výjimečnou, je více než nutné se s nimi seznámit.
Ovšem musíte si nastolit vnitřní klid a soustředění. Slova, která Brouk říká, působí stále současně, stejně jako rozhřešení, jež dává. Pokud to rozhřešením lze vůbec nazvat.

V dnešní době se totiž mnoho lidí ohání svobodou a přitom nezná ani význam a smysl slova. Ostatně sám Brouk ji charakterizuje: „Svoboda je pouhý pocit, který zásadně není vázán na žádné specifické životní poměry.“
Tudíž se podle něj oháníme pocitem a bereme jej jako pádný argument, či omluvu pro své chování.

Broukovo přesvědčení nevytváří jen teoretické spisy, nýbrž jistě i odžitá a odpozorovaná zkušenost.

V kapitole věnované politické svobodě hovoří rovněž zajímavě. Možná by si ji měl přečíst leckterý politik. Brouk ji totiž trefně pojmenovává takto: „Jedinec i masy mohou každý stav a každé zřízení v podstatě pokládat za svobodu i nesvobodu.“ A dále uvádí, že „občanská svoboda demokratických států je nesvobodou pro přesvědčené komunisty“.

Zrovna s touto ideou se často ohání i komunisté současní.

Brouk své úvahy napsal před mnoha lety. Snad ani netušil, že se jednou dočkají vydání a budou promlouvat k dalším generacím. Možná ani nevěděl, jak zůstanou aktuální. Až z toho trochu mrazí.

O šalbě svobody a filosofie
Nakladatelství Volvox Globator, 2011


13.12.2011 - Martina Bittnerová